• Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 1 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 1 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 1: Giới thiệu lập trình hệ nhúng" cung cấp cho sinh viên 4 nội dung chính bao gồm: Giới thiệu về lập trình hệ nhúng, giới thiệu KIT FriendlyArm micro2440, hệ điều hành nhúng Linux, môi trường lập trình KIT FriendlyArm2440. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p actvn 24/09/2015 119 6

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Trần Sơn Hải

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Trần Sơn Hải

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử phát triển của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính như: Bộ xử lý (CPU), bản mạch chính (mainboard), ổ mềm (FDD), ổ cứng (HDD), ổ CD và DVD, bộ nhớ RAM,...Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công...

   55 p actvn 24/09/2015 132 7

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Trần Sơn Hải

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Trần Sơn Hải

  Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 6: Vi tác vụ" trình bày các kiến thức giúp sinh viên hiểu được ý nghĩa của “ngôn ngữ” vi tác vụ, hiểu cấu trúc của ALU (mạch số học và mạch luận lý, mạch dịch tổ hợp). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham...

   22 p actvn 24/09/2015 135 9

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 8 - Trần Sơn Hải

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 8 - Trần Sơn Hải

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 8: Quy trình thực hiện lệnh" trình bày các nội dung: Tìm lệnh, giải mã lệnh, đọc địa chỉ hiệu dụng từ bộ nhớ nếu lệnh có địa chỉ gián tiếp, thực hiện lệnh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập...

   10 p actvn 24/09/2015 114 6

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Trần Sơn Hải

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Trần Sơn Hải

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Những mạch logic số cơ bản" trình bày các nội dung: Mạch kết hợp (Combinational circuit), mạch giải mã và mã hóa, mạch tuần tự. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

   22 p actvn 24/09/2015 120 6

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Trần Sơn Hải

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Trần Sơn Hải

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 5: Biểu diễn dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được các hệ cơ số thông dụng và cách chuyển đổi, phương pháp biểu diễn số nguyên và số chấm động, các phương pháp tính đơn giản với các số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cho tiết của bài giảng này.

   25 p actvn 24/09/2015 117 9

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 2 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 2 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 2: Lập trình vào ra cơ bản" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được nguyên tắc lập trình giao tiếp vào ra cơ bản trên hệ điều hành Linux nhúng, lập trình giao tiếp thiết bị (ghép nối GPIO) với driver đã có (led, button), biết cách lập trình giao tiếp GPIO mở rộng dựa trên giao diện sysfs (gpiolib)....

   23 p actvn 24/09/2015 18700 5

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 3 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 3 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 3: Lập trình vào ra nâng cao" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được chuẩn RS232, lập trình giao tiếp chuẩn RS232 trên kit nhúng Micro2440, nắm được chuẩn giao tiếp USB, lập trình ghép nối USB Joystick qua cổng USB, lập trình giao tiếp ADC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p actvn 24/09/2015 120 6

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Trần Sơn Hải

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Trần Sơn Hải

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 7: Tổ chức máy tính" trình bày các kiến thức cơ bản giúp sinh viên hiểu được cấu tạo và cách thức hoạt động (ở mức vi trình) của một máy tính cơ bản. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên...

   10 p actvn 24/09/2015 108 8

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 5 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 5 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 5: Lập trình device driver" trình bày các nội dung: Giới thiệu về Kernel Module, cơ chế xây dựng Device Driver, tìm hiểu, tùy chỉnh một số driver đã có, xây dựng usb device driver. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   12 p actvn 24/09/2015 131 5

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 4 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 4 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 4: Kỹ thuật lập trình nâng cao" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được khái niệm tiến trình (process), quan hệ giữa các tiến trình; trình bày được cơ chế sử dụng signal để giao tiếp, giữa các tiến trình; lập trình sử dụng kỹ thuật đa tiến trình; trình bày khái niệm luồng; lập trình ứng...

   26 p actvn 24/09/2015 131 5

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 6 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 6 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 6: Lập trình nền tảng QT" trình bày các kiến thức giúp sinh viên nắm được các vấn đề cơ bản, đặc trưng của nền tảng Qt; cài đặt Qt Creator (Qt SDK) trên máy phát triển (Ubuntu); làm quen với lập trình ứng dụng giao diện đồ họa sử dụng nền tảng Qt; cài đặt Qt Everywhere để phát triển ứng dụng cho nền...

   27 p actvn 24/09/2015 141 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số