• Bài giảng Chương 1: Đạo hàm và vi phân hàm nhiều biến (Phần 1)

  Bài giảng Chương 1: Đạo hàm và vi phân hàm nhiều biến (Phần 1)

  Bài giảng Chương 1: Đạo hàm và vi phân hàm nhiều biến (Phần 1) cung cấp cho các bạn những kiến thức về đạo hàm riêng cấp 1 của z = f(x,y); đạo hàm riêng cấp cao của z = f(x,y); sự khả vi và vi phân.

   38 p actvn 24/09/2015 117 3

 • Bài giảng Nhận dạng mặt bậc 2

  Bài giảng Nhận dạng mặt bậc 2

  Bài giảng Nhận dạng mặt bậc 2 bao gồm những nội dung về phương trình tổng quát của mặt bậc 2; phương trình chính tắc của mặt bậc 2; cách phân loại mặt bậc 2. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   35 p actvn 24/09/2015 132 3

 • Bài giảng Chương 2: Tích phân bội (Phần 1)

  Bài giảng Chương 2: Tích phân bội (Phần 1)

  Bài giảng Chương 2: Tích phân bội (Phần 1) giới thiệu tới các bạn những nội dung về bài toán thể tích; nhận dạng hàm khả tích, tính chất hàm khả tích, định lý giá trị trung bình, cách tính tích phân kép.

   32 p actvn 24/09/2015 67 3

 • Bài giảng Tích phân bội ba

  Bài giảng Tích phân bội ba

  Bài giảng Tích phân bội ba cung cấp cho các bạn những kiến thức về định nghĩa, tính chất hàm khả tích, cách tính tích phân bội ba, cách xác định biến tính trước và miền D. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   46 p actvn 24/09/2015 83 4

 • Bài giảng Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu - PGS.TS. Hoàng Văn Minh

  Bài giảng Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu - PGS.TS. Hoàng Văn Minh

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu do PGS.TS. Hoàng Văn Minh biên soạn sau đây để nắm bắt được những kiến thức về một số khái niệm cơ bản; phương pháp chọn mẫu; phương pháp tính toán cỡ mẫu. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Thống kê và những ngành có liên quan.

   30 p actvn 24/09/2015 91 4

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - GV. Ngô Quang Minh

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - GV. Ngô Quang Minh

  Dưới đây là bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - Hàm số và giới hạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về bổ túc hàm số; giới hạn của hàm số; đại lượng vô cùng bé – vô cùng lớn; hàm số liên tục. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan.

   7 p actvn 24/09/2015 81 2

 • Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba

  Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba

  Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba trình bày về tọa độ trụ; tọa độ cầu; một số mặt cong thường gặp trong tọa độ cầu; giao tuyến của mặt cầu và trụ; đổi biến cho hình cầu tổng quát, ellipsoid.

   38 p actvn 24/09/2015 74 3

 • Bài giảng Tích phân đường loại 2

  Bài giảng Tích phân đường loại 2

  Bài giảng Tích phân đường loại 2 trình bày về định nghĩa tích phân đường loại 2; tính chất tích phân đường loại 2; cách tính tích phân đường loại 2; định lý Green; tích phân không phụ thuộc đường đi.

   50 p actvn 24/09/2015 66 3

 • Bài giảng Thống kê cơ bản và phân tích số liệu - PGS.TS. Hoàng Văn Minh

  Bài giảng Thống kê cơ bản và phân tích số liệu - PGS.TS. Hoàng Văn Minh

  Bài giảng Thống kê cơ bản và phân tích số liệu của PGS.TS. Hoàng Văn Minh cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm cơ bản về thống kê; lựa chọn trắc nghiệm thống kê; tính toán chỉ số nghiên cứu cơ bản. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   25 p actvn 24/09/2015 116 3

 • Bài giảng Chương 3: Tích phân đường (Phần 1)

  Bài giảng Chương 3: Tích phân đường (Phần 1)

  Bài giảng Chương 3: Tích phân đường (Phần 1) bao gồm những nội dung về tham số hóa đường cong; định nghĩa tích phân đường loại 1; tính chất tích phân đường loại 1; cách tính tích phân đường loại 1.

   26 p actvn 24/09/2015 71 3

 • Bài giảng Chuỗi lũy thừa

  Bài giảng Chuỗi lũy thừa

  Bài giảng Chuỗi lũy thừa cung cấp cho các bạn những kiến thức về định nghĩa, tính chất chuỗi lũy thừa; chuỗi Taylor; chuỗi Maclaurin cơ bản và một số kiến thức khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   65 p actvn 24/09/2015 98 3

 • Bài giảng Tích phân mặt loại 1

  Bài giảng Tích phân mặt loại 1

  Bài giảng Tích phân mặt loại 1 sau đây giới thiệu tới các bạn về định nghĩa tích phân mặt loại 1; tính chất tích phân mặt loại 1; cách tính tích phân mặt loại 1. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan.

   31 p actvn 24/09/2015 63 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số