• Ebook Logic Toán: Phần 1

  Ebook Logic Toán: Phần 1

  Ebook Logic Toán có kết cầu gồm 3 chương. Phần 1 cuốn sách gồm nội dung chương 1 - Đại số mệnh đề và chương 2 - Đại số vị từ. Cuối mỗi chương đều có phần bài tập ôn tập và củng cố kiến thức dành cho các bạn tự ôn tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách này.

   150 p actvn 16/11/2015 87 4

 • Ebook Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu: Phần 2

  Ebook Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu" gồm nội dung các chương: Một số bài toán tổng hợp hệ điều khiển, một số bài toán thiết kế tối ưu trong cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   135 p actvn 16/11/2015 106 2

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê" gồm nội dung các chương: Mẫu thống kê và ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê, hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p actvn 16/11/2015 134 12

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê" gồm nội dung các chương: Sự kiện ngẫu nhiên và các phép tính xác suất, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, biến ngẫu nhiên nhiều chiều.

   102 p actvn 16/11/2015 153 19

 • Ebook Lịch sử hình học: Phần 1

  Ebook Lịch sử hình học: Phần 1

  Cuốn sách "Lịch sử hình học" của tác giả Như Văn Cương trình bày khái quát về lịch sử phát triển của môn hình học từ khi mới hình thành đến những năm đầu của thế kỷ 20 với các môn chủ yếu: Hình học giải tích, hình học vi phân, hình học xạ ảnh, Riman, hình học hoạ hình, tôpô học... Sách gồm 2 phần, phần 1 sau đây gồm nội dung 5 chương...

   82 p actvn 16/11/2015 103 3

 • Ebook Tuyển tập đề thi Olimpic Vật lý các nước - Tập 1

  Ebook Tuyển tập đề thi Olimpic Vật lý các nước - Tập 1

  Nhằm giúp các bạn học sinh giỏi đặc biệt là các bạn học sinh giỏi chuyên Lý có thêm tài liệu ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tập 1 cuốn sách "Tuyển tập đề thi Olimpic Vật lý các nước". Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới.

   256 p actvn 16/11/2015 27 2

 • Ebook Giải tích toán học (Các ví dụ và bài tập) - Phần I: Tập 2 (Phần 1)

  Ebook Giải tích toán học (Các ví dụ và bài tập) - Phần I: Tập 2 (Phần 1)

  Giải tích toán học (tiếng Anh: Mathematical analysis), còn gọi đơn giản là giải tích, là ngành toán học nghiên cứu về các khái niệm giới hạn, đạo hàm, tích phân... Nó có vai trò chủ đạo trong giáo dục đại học hiện nay. Phần 1 cuốn sách sau đây trình bày nội dung chương I - Chuỗi. Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu.

   212 p actvn 16/11/2015 109 2

 • Ebook Lịch sử hình học: Phần 2

  Ebook Lịch sử hình học: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 6 trở đi. Nội dung phần này trình bày lịch sử hình học từ thế kỷ XVII đến những năm đầu thế kỷ XX. Tham khảo nội dung cuốn sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

   78 p actvn 16/11/2015 105 3

 • Ebook Hình học tuyến tính: Phần 2

  Ebook Hình học tuyến tính: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày nội dung chương 4 - Không gian xạ ảnh. Ngoài phương pháp của Đại số tuyến tính, trong cuốn sách này các tác giả cũng trình bày quan điểm nhóm của Clai về việc xây dựng Hình học. Mời bạn đọc tham khảo.

   122 p actvn 16/11/2015 123 4

 • Ebook Hình học tuyến tính: Phần 1

  Ebook Hình học tuyến tính: Phần 1

  Cuốn sách có kết cấu gồm 4 chương. Phần 1 gồm nội dung các chương: Chương 1 - Không gian Vectơ, chương 2 - Không gian Afin, chương 3 - Không gian Ơclit. Cuối mỗi chương đều có bài tập vận dụng. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   144 p actvn 16/11/2015 99 5

 • Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính: Phần 1

  Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính: Phần 1

  Phần 1 ebook "Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính" gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Chương I dành cho việc nêu một số vấn đề chung trong phương trình đạo hàm riêng như vấn đề phân loại phương trình, đặt đúng,... Chương II giới thiệu các bài toán biên cơ bản đối với phương trình tuyến tính cấp 2 và vấn đề tích phân các phương trình....

   100 p actvn 16/11/2015 119 3

 • Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính: Phần 2

  Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính: Phần 2

  Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính có kết cấu gồm 6 chương. Phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 4 trở đi. Nội dung phần này dành cho việc khảo sát các bài toán biên của các phương trình đạo hàm riêng được gọi là Elliptic, Parabolic, Hypebolic thường gặp trong các lĩnh vực vật lý và cơ. Đây là những chương trọng tâm của cuốn sách. Sau mỗi...

   112 p actvn 16/11/2015 107 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số