• Ebook Phương pháp luận duy vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học (Tập 1): Phần 2

  Ebook Phương pháp luận duy vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 3 đến chương 6. Chương ba nói về "nội dung và hình thức". Chương bốn giành cho cặp phạm trù "bản chất và hiện tượng" cùng với các cặp phạm trù có liên quan là "vận động và đứng im", "ngẫu nhiên và tất nhiên". Chương năm nói về cặp phạm trù "chủ quan và khách quan". Chương sáu đề cập đến "suy diễn và quy...

   63 p actvn 16/11/2015 99 2

 • Ebook Logic Toán: Phần 2

  Ebook Logic Toán: Phần 2

  Ebook Logic Toán có kết cầu gồm 3 chương. Phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 3 - hệ toán mệnh đề và vị từ. Cuối mỗi chương đều có phần bài tập ôn tập và củng cố kiến thức dành cho các bạn tự ôn tập. Mời bạn đọc tham khảo.

   74 p actvn 16/11/2015 103 3

 • Ebook Số học phổ thông: Phần 1

  Ebook Số học phổ thông: Phần 1

  Phần 1 ebook Số học phổ thông trình bày các nội dung: Lý thuyết chia hết trong vành số nguyên, số nguyên tố, một vài hàm số số học, liên phân số, phương trình nguyên. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   129 p actvn 16/11/2015 105 2

 • Ebook Phương pháp luận duy vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học (Tập 1): Phần 1

  Ebook Phương pháp luận duy vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 ebook Phương pháp luận duy vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học (Tập 1) gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu. Chương một có tính chất "vào đề" với việc làm nổi lên sợi chỉ đỏ xuyên suốt quyển sách: "Mâu thuẫn là động lực phát triển toán học". Sau khi đã "vào đề" đạt yêu cầu, sách chuyển sang nghiên cứu việc vận...

   80 p actvn 16/11/2015 119 2

 • Ebook Số học phổ thông: Phần 2

  Ebook Số học phổ thông: Phần 2

  Phần 2 ebook Số học phổ thông trình bày các nội dung: Lý thuyết đồng dư, phương trình đồng dư. Cuối tài liệu có các lời giải của các bài tập. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   134 p actvn 16/11/2015 117 2

 • Ebook Phương trình vi phân đạo hàm riêng (Tập 2): Phần 1

  Ebook Phương trình vi phân đạo hàm riêng (Tập 2): Phần 1

  Ebook Phương trình vi phân đạo hàm riêng (Tập 2) trình bày lý thuyết hiện đại của phương trình vi phân đạo hàm riêng, chủ yếu là phương trình phi tuyến. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p actvn 16/11/2015 86 2

 • Ebook Phương trình vi phân đạo hàm riêng (Tập 2): Phần 2

  Ebook Phương trình vi phân đạo hàm riêng (Tập 2): Phần 2

  Nội dung cuốn sách giới thiệu phương trình đạo hàm riêng, kí hiệu và biến thức phụ trợ, phương pháp biến phân và phi biến phân, nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng, hệ các luật bảo toàn và hệ phương trình Navier - Stoker. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của tài liệu.

   121 p actvn 16/11/2015 89 2

 • Ebook Tôpô đại cương: Phần 1

  Ebook Tôpô đại cương: Phần 1

  Sách "Tôpô đại cương" gồm 7 chương (không kể chương mở đầu và phần phụ lục). Sau mỗi chương đều có nhiều bài tập dễ lẫn khó, bao gồm nhiều phần ví dụ và nhiều ứng dụng của tôpô đại cương trong các ngành khác nhau. Sách viết hết sức cô đọng, súc tích, trình bày các vấn đề rất nhất quán, sáng sủa. Sách gồm 2 phần, phần 1 sau đây gồm...

   103 p actvn 16/11/2015 81 2

 • Ebook Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên: Phần 2

  Ebook Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên" của tác giả Trần Hùng Thao sau đây. Phần này gồm nội dung chương 6,7 và phần phụ lục. Mời bạn đọc tham khảo.

   73 p actvn 16/11/2015 126 2

 • Ebook Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính: Phần 1

  Ebook Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính: Phần 1

  Cuốn sách "Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính" gồm các bài toán khoa học kỹ thuật sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để giải thuật. Cuốn sách hữu ích cho các cán bộ, kỹ thuật viên và những người cần xử lý các số liệu thực nghiệm bằng phương pháp thống kê xác suất trên máy vi tính, cho các giáo viên giảng dạy môn Thống kê...

   89 p actvn 16/11/2015 114 4

 • Ebook Bài tập Đại số tuyến tính: Phần 2

  Ebook Bài tập Đại số tuyến tính: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách sau đây. Trong mỗi chương có trình bày phần tóm tắt lý thuyết, các ví dụ, các bài tập tự giải và cuối mỗi chương có phần hướng dẫn hoặc đáp số. Các bài tập được chọn từ dễ đến khó, có những bài tập mang tính lý thuyết và có những bài tập rèn luyện kỹ năng nhằm giúp...

   97 p actvn 16/11/2015 126 2

 • Ebook Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên: Phần 1

  Ebook Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên: Phần 1

  Cuốn sách này nhằm giới thiệu ngắn gọn lý thuyết tích phân ngẫu nhiên và lý thuyết phương trình vi phân ngẫu nhiên cùng những ứng dụng trực tiếp vào lý thuyết lọc, lý thuyết khuếch tán và các mô hình điều khiển ngẫu nhiên. Phần 1 cuốn sách gồm nội dung 5 chương đầu. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   96 p actvn 16/11/2015 88 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số