• Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách giáo trình "Kinh tế chính trị Mác - Lênin", phần 2 trình bày các nội dung phần "Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" từ chương 9 đến chương 15. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   200 p actvn 16/11/2015 117 1

 • Ebook 2500 câu đàm thoại tiếng Anh

  Ebook 2500 câu đàm thoại tiếng Anh

  Cuốn sách "2500 câu đàm thoại tiếng Anh" giới thiệu đến các bạn 2500 câu đàm thoại tiếng Anh đơn giản, dễ hiểu theo trình tự câu đàm thoại tiếng Việt, sau đó đến tiếng Anh, tiếp đến là phiên âm quốc tế cuối cùng là phiên âm theo lối đọc của người Việt để các bạn thuận tiện trong việc giao tiếp.

   324 p actvn 29/10/2015 141 13

 • Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật: Phần 1

  "Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật" trình bày những vấn đề cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn với ngôn ngữ lập trình kỹ thuật Matlab, nhằm ứng dụng vào việc mô hình hóa và tính toán các kết cấu và các bài toán cơ học môi trường liên tục. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung chương 5 và chương 6. Mời...

   201 p actvn 29/10/2015 157 5

 • Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật", phần 2 trình bày các nội dung: Phân tích vật rắn đàn hồi, các vật rắn tròn xoay, bài toán ba chiều, bài toán phụ thuộc thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   229 p actvn 29/10/2015 102 5

 • Ebook Achieve IELTS (Grammar and Vocabulary)

  Ebook Achieve IELTS (Grammar and Vocabulary)

  To help you have more material in the learning process in English, you are invited to consult the text book "Achieve IELTS - Grammar and Vocabulary". Hope this is useful references for you.

   191 p actvn 29/10/2015 140 5

 • Một số nghiên cứu về hàm băm và giao thức mật mã

  Một số nghiên cứu về hàm băm và giao thức mật mã

  Giao thức mật mã (hay giao thức an toàn) là các giao thức (trên lý thuyết hoặc đã thực hiện) nhằm thực hiện các chức năng liên quan tới bảo mật bằng các kỹ thuật mật mã.

   152 p actvn 29/10/2015 143 14

 • Báo cáo tốt nghiệp: Tìm hiểu mật mã lượng tử

  Báo cáo tốt nghiệp: Tìm hiểu mật mã lượng tử

  Báo cáo có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Mật mã lượng tử, Chương 2 - Phân phối khóa lượng tử, Chương 3 - Thực trạng công nghệ mật mã lượng tử, đề xuất và xây dựng chương trình mô phỏng mật mã lượng tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p actvn 29/10/2015 136 5

 • Tiểu luận: Tìm hiểu về mobile-learning và các nguyên lý khoa học trong mobile-learning

  Tiểu luận: Tìm hiểu về mobile-learning và các nguyên lý khoa học trong mobile-learning

  Thông qua bài tiểu luận Tìm hiểu về mobile-learning và các nguyên lý khoa học trong mobile-learning, đồng thời là bài thu hoạch cuối kỳ của môn học Phương Pháp nghiên cứu khoa học trong tin học, giúp bạn hiểu hơn về các Phương pháp nghiên cứu khoa học, sáng tạo, phát minh & sang chế, là cơ sở vững chắc cho việc nghiên cứu & phát triển về sau trong quá trình...

   46 p actvn 29/10/2015 124 5

 • Tiểu luận: Các nguyên lý sáng tạo ứng dụng trong công nghệ Web thế hệ mới

  Tiểu luận: Các nguyên lý sáng tạo ứng dụng trong công nghệ Web thế hệ mới

  Phương pháp luận sáng tạo là bộ môn khoa học có mục đích trang bị cho người học hệ thống các phương pháp, các kỹ năng thực hành về suy nghĩ để giải quyết các vấn đề và ra quyết định một cách sáng tạo, về lâu dài, tiến tới điều khiển được tư duy. Đề tài Các nguyên lý sáng tạo ứng dụng trong công nghệ Web thế hệ mới nhằm làm sáng...

   40 p actvn 29/10/2015 111 5

 • Tiểu luận: Những nguyên tắc sáng tạo được ứng dụng trong quá trình nghiên cứu và đổi mới hệ điều hành Window

  Tiểu luận: Những nguyên tắc sáng tạo được ứng dụng trong quá trình nghiên cứu và đổi mới hệ điều hành Window

  Đề tài Những nguyên tắc sáng tạo được ứng dụng trong quá trình nghiên cứu và đổi mới hệ điều hành Window nghiên cứu quá trình phát triển của hệ điều hành Window để xác định được tại sao hệ điều hành máy tính này lại có khả năng chiếm lĩnh thị trường trong vài thập kỉ. Từ đó ta có khả năng dự đoán được các sản phẩm tiếp theo...

   39 p actvn 29/10/2015 157 4

 • Tiểu luận: Các nguyên lý sáng tạo và vận dụng triển của phần mềm Openoffice

  Tiểu luận: Các nguyên lý sáng tạo và vận dụng triển của phần mềm Openoffice

  Trong bài tiểu thu hoạchCác nguyên lý sáng tạo và vận dụng triển của phần mềm Openoffice xin được trình bày về 40 nguyên lý sáng tạo và vận dụng các nguyên lý đó vào sự phát triển của phần mềm OpenOffice. Tiếp đến xin đưa ra những dự đoán về sự phát triển của phần mềm OpenOffice trong tương lai.

   20 p actvn 29/10/2015 104 4

 • Tiểu luận: Tìm hiểu về hệ thống tư vấn thông tin di động

  Tiểu luận: Tìm hiểu về hệ thống tư vấn thông tin di động

  Đề tài Tìm hiểu về hệ thống tư vấn thông tin di động trình bày tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học, giới thiệu phương pháp luận sáng tạo khoa học, tổng quan về các hệ thống tư vấn thông tin di động, giới thiệu về Mobile Location Based Recommender System - FourSquare và hệ thống tư vấn thông tin di động.

   29 p actvn 29/10/2015 153 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số