• Giáo trình Các mô hình xác suất và ứng dụng - Phần II: Quá trình dừng và ứng dụng (Phần 2)

  Giáo trình Các mô hình xác suất và ứng dụng - Phần II: Quá trình dừng và ứng dụng (Phần 2)

  Phần 1 giáo trình trình bày quá trình cấp 2. Nội dung phần này trình bày quá trình cấp 2, định nghĩa, hàm trung bình và hàm tự tương quan, liên tục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p actvn 16/11/2015 121 4

 • Ebook Xác suất thông kê: Phần 1

  Ebook Xác suất thông kê: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xác suất thống kê" cung cấp cho người đọc các kiến thức của 4 chương đầu tiên cuốn sách bao gồm: Chương 1 - Thống kê mô tả, chương 2 - Đại cương về lý thuyết xác suất, chương 3 - Ước lượng tham số, chương 4 - Kiểm định giả thiết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p actvn 16/11/2015 124 5

 • Giáo trình Các mô hình xác suất và ứng dụng - Phần II: Quá trình dừng và ứng dụng (Phần 1)

  Giáo trình Các mô hình xác suất và ứng dụng - Phần II: Quá trình dừng và ứng dụng (Phần 1)

  Phần 2 giáo trình trình bày về quá trình dừng. Nội dung phần này trình bày các khái niệm cơ bản, định nghĩa và tính chất, các ví dụ, biểu diễn phổ, biến đổi tuyến tính quá trình dừng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p actvn 16/11/2015 130 4

 • Ebook Giải tích toán học (Các ví dụ và bài tập) - Phần I: Tập 2 (Phần 2)

  Ebook Giải tích toán học (Các ví dụ và bài tập) - Phần I: Tập 2 (Phần 2)

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày nội dung chương II - Phép tính vi phân của hàm nhiều biến. Chương này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về giới hạn hàm số, tính liên tục, đạo hàm riêng, vi phân của hàm, không gian mêtric, hàm ẩn, đổi biến, công thức Taylor, cực trị của hàm nhiều biến.

   216 p actvn 16/11/2015 117 3

 • Ebook Logic Toán: Phần 1

  Ebook Logic Toán: Phần 1

  Ebook Logic Toán có kết cầu gồm 3 chương. Phần 1 cuốn sách gồm nội dung chương 1 - Đại số mệnh đề và chương 2 - Đại số vị từ. Cuối mỗi chương đều có phần bài tập ôn tập và củng cố kiến thức dành cho các bạn tự ôn tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách này.

   150 p actvn 16/11/2015 91 4

 • Ebook Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu: Phần 2

  Ebook Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Các bài toán cơ bản của tối ưu hóa và điều khiển tối ưu" gồm nội dung các chương: Một số bài toán tổng hợp hệ điều khiển, một số bài toán thiết kế tối ưu trong cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   135 p actvn 16/11/2015 111 2

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê" gồm nội dung các chương: Mẫu thống kê và ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê, hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p actvn 16/11/2015 141 12

 • Ebook Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê" gồm nội dung các chương: Sự kiện ngẫu nhiên và các phép tính xác suất, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, biến ngẫu nhiên nhiều chiều.

   102 p actvn 16/11/2015 164 20

 • Ebook Lịch sử hình học: Phần 1

  Ebook Lịch sử hình học: Phần 1

  Cuốn sách "Lịch sử hình học" của tác giả Như Văn Cương trình bày khái quát về lịch sử phát triển của môn hình học từ khi mới hình thành đến những năm đầu của thế kỷ 20 với các môn chủ yếu: Hình học giải tích, hình học vi phân, hình học xạ ảnh, Riman, hình học hoạ hình, tôpô học... Sách gồm 2 phần, phần 1 sau đây gồm nội dung 5 chương...

   82 p actvn 16/11/2015 110 3

 • Ebook Tuyển tập đề thi Olimpic Vật lý các nước - Tập 1

  Ebook Tuyển tập đề thi Olimpic Vật lý các nước - Tập 1

  Nhằm giúp các bạn học sinh giỏi đặc biệt là các bạn học sinh giỏi chuyên Lý có thêm tài liệu ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tập 1 cuốn sách "Tuyển tập đề thi Olimpic Vật lý các nước". Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới.

   256 p actvn 16/11/2015 27 2

 • Ebook Giải tích toán học (Các ví dụ và bài tập) - Phần I: Tập 2 (Phần 1)

  Ebook Giải tích toán học (Các ví dụ và bài tập) - Phần I: Tập 2 (Phần 1)

  Giải tích toán học (tiếng Anh: Mathematical analysis), còn gọi đơn giản là giải tích, là ngành toán học nghiên cứu về các khái niệm giới hạn, đạo hàm, tích phân... Nó có vai trò chủ đạo trong giáo dục đại học hiện nay. Phần 1 cuốn sách sau đây trình bày nội dung chương I - Chuỗi. Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu.

   212 p actvn 16/11/2015 119 2

 • Ebook Lịch sử hình học: Phần 2

  Ebook Lịch sử hình học: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 6 trở đi. Nội dung phần này trình bày lịch sử hình học từ thế kỷ XVII đến những năm đầu thế kỷ XX. Tham khảo nội dung cuốn sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

   78 p actvn 16/11/2015 110 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số