• Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 3 - TS. Trần Ngọc

  Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 3 - TS. Trần Ngọc

  Bài giảng Vật lý đại cương 1: Chương 3 - Động học và động lực học vật rắn cung cấp cho các bạn những kiến thức về khối tâm các VR đồng nhất; cách tính được mômen quán tính của VR; cách giải bài toán chuyển động đơn giản của VR.

   82 p actvn 24/09/2015 130 3

 • Bài giảng Chương 0: Hàm nhiều biến những khái niệm cơ bản

  Bài giảng Chương 0: Hàm nhiều biến những khái niệm cơ bản

  Bài giảng Chương 0: Hàm nhiều biến những khái niệm cơ bản giới thiệu tới các bạn về dãy điểm trong Rn; tập đóng, tập mở, tập bị chận, tập compact; hàm nhiều biến; giới hạn và tính liên tục của hàm nhiều biến.

   16 p actvn 24/09/2015 123 2

 • Bài giảng Đạo hàm và vi phân: Phần 2

  Bài giảng Đạo hàm và vi phân: Phần 2

  Bài giảng Đạo hàm và vi phân: Phần 2 được biên soạn nhằm giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về đạo hàm và vi phân hàm hợp; đạo hàm và vi phân hàm ẩn. Đây là bài giảng hữu ích đối với các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan.

   44 p actvn 24/09/2015 114 4

 • Bài giảng Đổi biến trong tích phân kép

  Bài giảng Đổi biến trong tích phân kép

  Bài giảng Đổi biến trong tích phân kép bao gồm những nội dung về tọa độ cực; tích phân kép trong tọa độ cực; công thức đổi biến sang tọa độ cực; một số đường cong và miền D trong tọa độ cực; đổi biến tổng quát; tính đối xứng của miền D trong tính tích phân kép.

   28 p actvn 24/09/2015 94 3

 • Bài giảng Chương 1: Đạo hàm và vi phân hàm nhiều biến (Phần 1)

  Bài giảng Chương 1: Đạo hàm và vi phân hàm nhiều biến (Phần 1)

  Bài giảng Chương 1: Đạo hàm và vi phân hàm nhiều biến (Phần 1) cung cấp cho các bạn những kiến thức về đạo hàm riêng cấp 1 của z = f(x,y); đạo hàm riêng cấp cao của z = f(x,y); sự khả vi và vi phân.

   38 p actvn 24/09/2015 137 3

 • Bài giảng Nhận dạng mặt bậc 2

  Bài giảng Nhận dạng mặt bậc 2

  Bài giảng Nhận dạng mặt bậc 2 bao gồm những nội dung về phương trình tổng quát của mặt bậc 2; phương trình chính tắc của mặt bậc 2; cách phân loại mặt bậc 2. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   35 p actvn 24/09/2015 168 3

 • Bài giảng Chương 2: Tích phân bội (Phần 1)

  Bài giảng Chương 2: Tích phân bội (Phần 1)

  Bài giảng Chương 2: Tích phân bội (Phần 1) giới thiệu tới các bạn những nội dung về bài toán thể tích; nhận dạng hàm khả tích, tính chất hàm khả tích, định lý giá trị trung bình, cách tính tích phân kép.

   32 p actvn 24/09/2015 81 3

 • Bài giảng Tích phân bội ba

  Bài giảng Tích phân bội ba

  Bài giảng Tích phân bội ba cung cấp cho các bạn những kiến thức về định nghĩa, tính chất hàm khả tích, cách tính tích phân bội ba, cách xác định biến tính trước và miền D. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   46 p actvn 24/09/2015 97 4

 • Bài giảng Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu - PGS.TS. Hoàng Văn Minh

  Bài giảng Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu - PGS.TS. Hoàng Văn Minh

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu do PGS.TS. Hoàng Văn Minh biên soạn sau đây để nắm bắt được những kiến thức về một số khái niệm cơ bản; phương pháp chọn mẫu; phương pháp tính toán cỡ mẫu. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Thống kê và những ngành có liên quan.

   30 p actvn 24/09/2015 103 4

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - GV. Ngô Quang Minh

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - GV. Ngô Quang Minh

  Dưới đây là bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - Hàm số và giới hạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về bổ túc hàm số; giới hạn của hàm số; đại lượng vô cùng bé – vô cùng lớn; hàm số liên tục. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan.

   7 p actvn 24/09/2015 103 2

 • Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba

  Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba

  Bài giảng Đổi biến trong tích phân bội ba trình bày về tọa độ trụ; tọa độ cầu; một số mặt cong thường gặp trong tọa độ cầu; giao tuyến của mặt cầu và trụ; đổi biến cho hình cầu tổng quát, ellipsoid.

   38 p actvn 24/09/2015 87 3

 • Bài giảng Tích phân đường loại 2

  Bài giảng Tích phân đường loại 2

  Bài giảng Tích phân đường loại 2 trình bày về định nghĩa tích phân đường loại 2; tính chất tích phân đường loại 2; cách tính tích phân đường loại 2; định lý Green; tích phân không phụ thuộc đường đi.

   50 p actvn 24/09/2015 81 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số