• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 12 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 12 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Mục tiêu của bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 12: Kế thừa" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên nắm được các loại quan hệ trong lập trình, kế thừa trong lập trình hướng đối tượng là gì, khái niệm cây kế thừa, khái niệm sơ đồ lớp. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin...

   59 p actvn 24/09/2015 32 7

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 11 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 11 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Mục tiêu của bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 11: Ma trận căn bản" là cung cấp các kiến thức giúp cho các bạn sinh viên có thể giải quyết bài toán viết chương trình bằng phương pháp lập trình hướng đối tượng thực hiện các yêu cầu: Nhập ma trân một chiều các số nguyên, xuất ma trận một chiều các số nguyên, tính tổng gái trị...

   48 p actvn 24/09/2015 27 7

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 13 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 13 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Mục tiêu của bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 13: Đa xạ - Phương thức ảo" là cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được cơ chế hoạt động của phương thức ảo, ứng dụng được phương thức ảo. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên...

   21 p actvn 24/09/2015 25 9

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 10 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 10 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 10: Mảng một chiều cơ bản" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể giải quyết bài toán "Viết chương trình thực hiện các yêu cầu nhập/xuất mảng một chiều các số nguyên bằng phương pháp lập trình hướng đối tượng". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p actvn 24/09/2015 26 7

 • Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Giới thiệu hệ điều hành

  Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Giới thiệu hệ điều hành

  Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 4: Giới thiệu hệ điều hành" có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Khái niệm về hệ điều hành, tập tin và thư mục, các ví dụ hệ điều hành. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   64 p actvn 24/09/2015 55 4

 • Bài giảng môn Toán tin - Chương 1: Tập hợp - Ánh xạ

  Bài giảng môn Toán tin - Chương 1: Tập hợp - Ánh xạ

  Bài giảng môn "Toán tin - Chương 1: Tập hợp - Ánh xạ" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp và ánh xạ. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

   17 p actvn 24/09/2015 25 4

 • Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 2: Tổ chức máy vi tính

  Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 2: Tổ chức máy vi tính

  Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 2: Tổ chức máy vi tính" trình bày các nội dung: Cấu trúc máy vi tính, hoạt động máy vi tính, một số thiết bị xuất nhập, các khái niệm cơ bản về phần mềm. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   67 p actvn 24/09/2015 31 4

 • Bài giảng môn Toán tin - Chương 2: Quan hệ

  Bài giảng môn Toán tin - Chương 2: Quan hệ

  Bài giảng môn "Toán tin - Chương 2: Quan hệ" trình bày các nội dung: Định nghĩa và tính chất của quan hệ, biểu diễn quan hệ, quan hệ tương đương và quan hệ đồng dư, quan hệ thứ tự. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

   26 p actvn 24/09/2015 31 4

 • Bài giảng môn Toán tin - Chương 3: Logic

  Bài giảng môn Toán tin - Chương 3: Logic

  "Bài giảng môn "Toán tin - Chương 3: Logic" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Mệnh đề logic, dạng mệnh đề logic, quy tắc suy diễn logic, vị từ và lượng từ. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

   44 p actvn 24/09/2015 35 4

 • Bài giảng môn Toán tin - Chương 4: Phép đếm

  Bài giảng môn Toán tin - Chương 4: Phép đếm

  Bài giảng môn "Toán tin - Chương 4: Phép đếm" trình bày các nội dung: Các nguyên lý của phép đếm, giải tích tổ hợp, hoán vị lặp, tổ hợp lặp. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

   24 p actvn 24/09/2015 43 4

 • Bài giảng môn Toán tin - Chương 5: Đại số Bool

  Bài giảng môn Toán tin - Chương 5: Đại số Bool

  Bài giảng môn "Toán tin - Chương 5: Đại số Bool" cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản của đại số Bool, hàm Bool, biểu đồ Karnaugh, mạch logic. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

   70 p actvn 24/09/2015 18 4

 • Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 5: Giới thiệu mạng lưới máy tính

  Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 5: Giới thiệu mạng lưới máy tính

  "Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 5: Giới thiệu mạng lưới máy tính" trình bày các nội dung: Định nghĩa mạng máy tính, các mô hình mạng máy tính, kiến trúc mạng máy tính, môi trường truyền vật lý mạng cục bộ, các kỹ thuật kết nối mạng miền rộng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm...

   62 p actvn 24/09/2015 21 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số