• Ebook Luật đá cầu: Phần 2 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật đá cầu: Phần 2 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Mời các bạn cùng theo phần 2 cuốn sách "Luật đá cầu" do Ủy ban Thể dục Thể thao biên soạn. Nội dung ebook là các quy định pháp luật về chơi đá cầu. Đây là tài liệu không thể thiếu cho các vận động viên, giáo viên bộ môn đá cầu, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai yêu thích bộ môn thể thao này.

   21 p actvn 25/06/2015 22 1

 • Ebook Luật bơi: Phần 2 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật bơi: Phần 2 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật bơi sau đây sẽ trình bày các quy định pháp luật về bơi lội bao gồm: Các quy định chung, luật bơi trong bể, luật bơi lão thành trên mặt nước tự nhiên, luật về các phương tiện vật chất, luật y tế trong bơi lội. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2 ebook sau đây.

   76 p actvn 25/06/2015 23 1

 • Ebook Luật đá cầu: Phần 1 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật đá cầu: Phần 1 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật đá cầu được biên soạn nhằm phổ biến luật chơi của môn thể thao đá cầu. Để hiểu rõ các quy định pháp luật về đá cầu, mời các bạn cùng tham khảo Ebook Luật đá cầu: Phần 1 sau đây.

   19 p actvn 25/06/2015 26 1

 • Ebook Luật thi đấu Billiard-snooker: Phần 1 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật thi đấu Billiard-snooker: Phần 1 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật thi đấu Billiard-snooker trình bày các quy định pháp luật về thi đấu Billiard-snooker. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1 trình bày các quy định về Billiard Pool. Mời các bạn tham khảo.

   52 p actvn 25/06/2015 15 1

 • Ebook Luật bóng rổ: Phần 2 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật bóng rổ: Phần 2 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật bóng rổ: Phần 2 trình bày các điều khoản chung của luật thi đấu bóng rổ. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích những ai quan tâm đến bộ môn này. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   98 p actvn 25/06/2015 24 1

 • Ebook Những bài tập tạ đôi: Phần 1 - Trịnh Quốc Dương

  Ebook Những bài tập tạ đôi: Phần 1 - Trịnh Quốc Dương

  Ebook Những bài tập tạ đôi do Trịnh Quốc Dương biên soạn nhằm phổ biến các kiến thức của bộ môn thể thao này. Sách gồm 2 phần, phần 1 sau đây với các nội dung: Lời giới thiệu; những lời khuyên đối với người tập tạ đôi; khởi động trước khi tập; tự kiểm tra trong quá trình tập tạ đôi; động tác phát triển cơ tay, cơ đenta và cơ vai;...

   43 p actvn 25/06/2015 20 1

 • Ebook Luật bóng ném: Phần 1 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật bóng ném: Phần 1 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật bóng ném do Ủy ban Thể dục Thể thao biên soạn trình bày các quy định pháp luật về chơi bóng ném. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1 ebook. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p actvn 25/06/2015 23 1

 • Ebook Những bài tập tạ đôi: Phần 2 - Trịnh Quốc Dương

  Ebook Những bài tập tạ đôi: Phần 2 - Trịnh Quốc Dương

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook Những bài tập tạ đôi do Trịnh Quốc Dương biên soạn trình bày các động tác phát triển cơ chân, các bài tập liên hoàn. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai yêu thích bộ môn thể thao này.

   30 p actvn 25/06/2015 26 1

 • Ebook Luật bơi: Phần 1 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật bơi: Phần 1 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật bơi trình bày các quy định pháp luật về luật bơi. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1 ebook. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích những ai quan tâm đến bộ môn bơi. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   80 p actvn 25/06/2015 23 1

 • Ebook Luật bóng rổ: Phần 1 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật bóng rổ: Phần 1 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật bóng rổ do Ủy ban Thể dục Thể thao biên soạn trình bày các quy định pháp luật về chơi bóng rổ. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1 ebook. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p actvn 25/06/2015 19 1

 • Ebook Luật bóng bàn: Phần 2 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật bóng bàn: Phần 2 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2 ebook Luật bóng bàn do Ủy ban Thể dục Thể thao biên soạn trình bày. Nội dung ebook là các quy định pháp luật về chơi bóng bàn. Đây là tài liệu không thể thiếu cho các vận động viên, giáo viên bộ môn bóng bàn, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai yêu thích bộ môn thể thao này.

   36 p actvn 25/06/2015 18 1

 • Ebook Luật bóng ném: Phần 2 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Ebook Luật bóng ném: Phần 2 - Ủy ban Thể dục Thể thao

  Mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2 ebook Luật bóng ném do Ủy ban Thể dục Thể thao biên soạn trình bày. Nội dung ebook là các quy định pháp luật về chơi bóng ném. Đây là tài liệu không thể thiếu cho các vận động viên, giáo viên bộ môn bóng ném, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai yêu thích bộ môn thể thao này.

   72 p actvn 25/06/2015 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số