• Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Trần Sơn Hải

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Trần Sơn Hải

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 7: Tổ chức máy tính" trình bày các kiến thức cơ bản giúp sinh viên hiểu được cấu tạo và cách thức hoạt động (ở mức vi trình) của một máy tính cơ bản. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên...

   10 p actvn 24/09/2015 61 7

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 5 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 5 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 5: Lập trình device driver" trình bày các nội dung: Giới thiệu về Kernel Module, cơ chế xây dựng Device Driver, tìm hiểu, tùy chỉnh một số driver đã có, xây dựng usb device driver. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   12 p actvn 24/09/2015 72 5

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 4 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 4 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 4: Kỹ thuật lập trình nâng cao" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được khái niệm tiến trình (process), quan hệ giữa các tiến trình; trình bày được cơ chế sử dụng signal để giao tiếp, giữa các tiến trình; lập trình sử dụng kỹ thuật đa tiến trình; trình bày khái niệm luồng; lập trình ứng...

   26 p actvn 24/09/2015 72 5

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 6 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 6 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 6: Lập trình nền tảng QT" trình bày các kiến thức giúp sinh viên nắm được các vấn đề cơ bản, đặc trưng của nền tảng Qt; cài đặt Qt Creator (Qt SDK) trên máy phát triển (Ubuntu); làm quen với lập trình ứng dụng giao diện đồ họa sử dụng nền tảng Qt; cài đặt Qt Everywhere để phát triển ứng dụng cho nền...

   27 p actvn 24/09/2015 66 5

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin - Chương 3: Tư duy chiến lược về dự án

  Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin - Chương 3: Tư duy chiến lược về dự án

  Bài giảng "Quản lý dự án công nghệ thông tin - Chương 3: Tư duy chiến lược về dự án" trình bày các khái niệm về "Tư duy chiến lược về dự án", cách tiếp cận tư duy chiến lược về dự án, cấp bậc logic của các mục đích, xây dựng cây mục đích, những câu hỏi lẫy để sinh ra cây, cách tiếp cận khuôn khổ logic,... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   34 p actvn 24/09/2015 113 6

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông"có cấu trúc gồm 10 bài học bao gồm: Giới thiệu chung, dữ liệu trong máy tính; các phép toán số học và logic; kiến trúc máy tính; phần mềm máy tính; mạng máy tính và Internet; lập trình và ngôn ngữ lập trình; cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p actvn 24/09/2015 93 6

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 7 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 7 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 7: Lập trình mạng trên Linux nhúng" trình bày các kiến thức: Lập trình socket trên Linux nhúng, thư viện lập trình mạng trên Qt, lập trình ứng dụng ChatRoom, lập trình ứng dụng gửi/nhận ảnh qua socket. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập...

   13 p actvn 24/09/2015 101 5

 • Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 8 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 8 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 8: Lập trình xử lý ảnh trên nền nhúng" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Tổng quan về xử lý ảnh, giới thiệu OpenCV, các phép biến đổi ảnh cơ bản. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   59 p actvn 24/09/2015 55 7

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 1: Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số" trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản về máy tính số, lịch sử phát triển máy tính số, dữ liệu và chương trình, quy trình tổng quát giải quyết bài toán bằng máy tính số, phân tích bài toán từ trên xuống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p actvn 24/09/2015 55 4

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 3: Tổng quát về lập trình bằng Visual basic" trình bày 4 nội dung chính sau đây: Các khái niệm cơ bản về mô hình hướng đối tượng, các đối tượng giao diện của VB 6.0, hiệu chỉnh thuộc tính của các đối tượng giao diện, tạo thủ tục xử lý sự kiện của các đối tượng giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   11 p actvn 24/09/2015 59 4

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin - Chương 4: Lập kế hoạch dự án

  Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin - Chương 4: Lập kế hoạch dự án

  Bài giảng "Quản lý dự án công nghệ thông tin - Chương 4: Lập kế hoạch dự án" trình bày các nội dung: Kế hoạch phạm vi, lập nguyên tắc phát, xác định phạm vi, kế hoạch lịch biểu, kế hoạch tổ chức, kế hoạch mua sắm, kế hoạch chi phí, kế hoạch đảm bảo, kế hoạch quản lí rủi ro, tạo ra tài liệu kế hoạch dự án. Mời các bạn cùng tham khảo...

   45 p actvn 24/09/2015 85 7

 • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin - Chương 8: Kĩ năng quản lí chung

  Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin - Chương 8: Kĩ năng quản lí chung

  Bài giảng "Quản lý dự án công nghệ thông tin - Chương 8: Kĩ năng quản lí chung" trình bày các nội dung: Kĩ năng cần có của người quản lý dự án, kĩ năng trao đổi và kĩ năng tổ, kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng quản lí xung khắc, kĩ năng động viên. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham...

   33 p actvn 24/09/2015 71 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số