• Đề tài NCKH cấp sinh viên 2010: Kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụng (Service-Oriented-Architecture)

  Đề tài NCKH cấp sinh viên 2010: Kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụng (Service-Oriented-Architecture)

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, đề tài có kết cấu gồm 3 chương: Tổng quan về kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụng (Service-Oriented-Architecture), phát triển phần mềm dựa vào SOA, kết quả và thảo luận.

   47 p actvn 24/08/2015 78 4

 • Báo cáo đồ án: Tìm hiểu công nghệ Grid computing và xây dựng tính toán lưới trên nền tảng Alchemi

  Báo cáo đồ án: Tìm hiểu công nghệ Grid computing và xây dựng tính toán lưới trên nền tảng Alchemi

  Đồ án "Tìm hiểu công nghệ Grid computing và xây dựng tính toán lưới trên nền tảng Alchemi" được thực hiện nhằm đi những bước đầu tiên trong quá trình nghiên cứu, phát triển, ứng dụng Grid vào thực tế. Đồ án nghiên cứu các vấn đề chung của công nghệ Grid computing, xây dựng tính toán lưới trên nền tảng Alchemi, tính toán một số bài toán với...

   38 p actvn 24/08/2015 56 5

 • Tiểu luận: Luật và chính sách an toàn thông tin

  Tiểu luận: Luật và chính sách an toàn thông tin

  Tiểu luận: Luật và chính sách an toàn thông tin trình bày khái niệm an toàn thông tin, thực trạng vấn đề an toàn thông tin hiện nay, các dạng tội phạm, hành vi xâm phạm an toàn thông tin hiện nay, vụ án xâm phạm an toàn thông tin điển hình, chính sách an toàn thông tin – hành lang pháp lý, 7 giải pháp trong chính sách an toàn thông tin.

   39 p actvn 24/08/2015 126 6

 • Giáo trình Bài tập CEH (Tài liệu dành cho học viên)

  Giáo trình Bài tập CEH (Tài liệu dành cho học viên)

  Giáo trình Bài tập CEH (Tài liệu dành cho học viên) có tất cả 14 bài tập, gồm các bài tập về Footprinting, scanning, system hacking, trojan và backdoor, các phương pháp sniffer, tấn công từ chối dịch vụ DoS và các bài tập khác.

   120 p actvn 31/07/2015 107 41

 • Ebook Hướng dẫn lập trình trên Visual Basic 2005 - Nguyễn Đức Lập

  Ebook Hướng dẫn lập trình trên Visual Basic 2005 - Nguyễn Đức Lập

  Cuốn sách Hướng dẫn lập trình trên Visual Basic 2005 nhằm hướng dẫn bạn đọc lập trình bằng ngôn ngữ lập trình visual basic. Sách gồm 20 chương, bao gồm: Chương 1 - Mở và chạy một chương trình Visual BASIC .NET, Chương 2 - Viết một chương trình Visual BASIC .NET đầu tay, Chương 3 - Làm việc với các điều khiển trên TOOLBOX, Chương 4 - Làm việc với Menu và...

   148 p actvn 31/07/2015 44 7

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Phạm Gia Tiến

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Phạm Gia Tiến

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu do Phạm Gia Tiến biên soạn có kết cấu gồm 6 chương, bao gồm: Giới thiệu, SQL, lưu trữ và cấu trúc tập tin, giao dịch, điều khiển cạnh tranh, hệ thống phục hồi. Tham khảo nội dung giáo trình để bổ sung các kiến thức hữu ích cho bản thân.

   147 p actvn 31/07/2015 76 12

 • Ebook 100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Khắc Mai

  Ebook 100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Khắc Mai

  Sách "100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh" gồm 4 phần: Phần I - 100 câu nói, 6 phạm trù, phần II - Dân chủ - Di sản văn hóa Hồ Chí Minh, phần III - Tư tưởng Hồ Chí Minh trong một số lĩnh vực thực tiễn, phần IV - Thế hệ mới và 100 câu nói dân chủ Hồ Chí Minh. Tập sách này ra đời phù hợp với chủ trương của Đảng xây dựng một xã hội...

   65 p actvn 31/07/2015 78 1

 • Ebook 100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Khắc Mai

  Ebook 100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Khắc Mai

  Cuốn sách “100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Khắc Mai ra đời giúp bạn đọc hiểu được một cách sâu sắc hơn về ý nghĩa dân chủ trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên học tập phong cách dân chủ của Người. Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 ebook sau đây.

   60 p actvn 31/07/2015 36 1

 • Ebook Minh triết Hồ Chí Minh: Phần 2 - Vũ Ngọc Khánh

  Ebook Minh triết Hồ Chí Minh: Phần 2 - Vũ Ngọc Khánh

   Cuốn sách "Minh triết Hồ Chí Minh" gồm 4 chương, trình bày các nội dung: Tìm hiểu Hồ Chí Minh qua vài nguồn ảnh hưởng, chủ yếu là trong phạm vi vấn đề đạo đức học; bàn về Hồ Chí Minh và tâm thức folklore Việt Nam; tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết, đặt minh triết Hồ Chí Minh vào cuộc...

   249 p actvn 31/07/2015 54 2

 • Ebook Minh triết Hồ Chí Minh: Phần 1 - Vũ Ngọc Khánh

  Ebook Minh triết Hồ Chí Minh: Phần 1 - Vũ Ngọc Khánh

  Cuốn sách "Minh triết Hồ Chí Minh" tiếp cận với tư tưởng Hồ Chí Minh ở góc độ triết học và Folklore học với những nội dung chủ yếu: Tìm hiểu Hồ Chí Minh qua vài nguồn ảnh hưởng của đạo đức học; bàn về Hồ Chí Minh và tâm thức folklore Việt Nam và tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết, sẽ cho...

   239 p actvn 31/07/2015 60 2

 • Ebook Hồ Chí Minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

   Trong di sản tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không có nhiều tác phẩm lớn về đạo đức, nhưng qua những bài viết, bài nói và những việc làm cụ thể của Người đã thể hiện những quan điểm cơ bản, toàn diện, sâu sắc về vai trò, nội dung và những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Cuốn sách "Hồ Chí Minh -...

   50 p actvn 31/07/2015 51 1

 • Ebook Hồ Chí Minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

   Cuốn sách "Hồ Chí Minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân" tuyển chọn tám bài viết tâm huyết của các tác giả, không chỉ thể hiện lòng kính yêu đối với lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn góp thêm tiếng nói ngợi ca tấm gương đạo đức của Người, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, góp phần đưa tư tưởng...

   54 p actvn 31/07/2015 55 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số