• Bài giảng Truyền động điện: Chương 1 - Nguyễn Anh Duy

  Bài giảng Truyền động điện: Chương 1 - Nguyễn Anh Duy

  Chương 1 Những vấn đề chung về hệ truyền động điện thuộc bài giảng "Truyền động điện", trong chương này trình bày nội dung sau: cấu trúc của hệ truyền động điện, phần cơ của hệ truyền động điện, phương trình chuyển động của hệ truyền động,...

   39 p actvn 13/03/2015 87 6

 • Ebook An toàn thông tin: Phần 2 - Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt

  Ebook An toàn thông tin: Phần 2 - Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt

  Phần 2 cuốn sách "An toàn thông tin" của tác giả Thái Hồng Nhị và Phạm Minh Việt gồm nội dung chương 6 đến chương 9: Chương 6 - Kiểm tra nhận dạng, Chương 7 - Xác thực đồng nhất và bảo toàn dữ liệu, Chương 8 - Bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng truyền tin, Chương 9 - Internet, TCP/IP và bức tường lửa.

   99 p actvn 28/02/2015 139 13

 • Ebook An toàn thông tin: Phần 1 - Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt

  Ebook An toàn thông tin: Phần 1 - Thái Hồng Nhị, Phạm Minh Việt

  Ebook An toàn thông tin của tác giả Thái Hồng Nhị và Phạm Minh Việt gồm 9 chương và phụ lục. Phần 1 ebook sau đây gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu, gồm có: Chương 1 - An toàn thông tin dữ liệu và các phương pháp bảo vệ, Chương 2 - Thuật toán DES và mật mã khối, Chương 3 - Quản lý khóa mã, Chương 4 - Mật mã có khóa công khai, Chương 5 - Chữ ký số.

   94 p actvn 28/02/2015 105 11

 • Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 1

  Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 1

  Bài 1 Tổng quan về bảo mật thuộc bài giảng công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: sự cần thiết của bảo mật dữ liệu trong thương mại điện tử, các nguy cơ tấn công trong thương mại điện tử, các biện pháp bảo mật dữ liệu trong thương mại điện tử, nhắc lại về mã hóa và...

   36 p actvn 28/02/2015 176 10

 • Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 4

  Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 4

  Bài 4 An toàn thư điện tử thuộc bài giảng công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử, cùng đi vào tìm hiểu kiến thức chương học này thông qua các nội dung sau: giới thiệu, PGP, S/MIME.

   25 p actvn 28/02/2015 120 9

 • Bài giảng Quản lý rủi ro và bảo mật - Trương Việt Phương

  Bài giảng Quản lý rủi ro và bảo mật - Trương Việt Phương

  Bài giảng Quản lý rủi ro và bảo mật nhằm trình bày về an toàn thông tin, thông tin là gì? cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. An toàn thông tin, các rủi ro của hệ thống thông tin, các tiêu chuẩn thông tin ISMS và ISO 27001.

   158 p actvn 28/02/2015 129 11

 • Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 3

  Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 3

  Bài 3 Các ứng dụng xác thực thuộc bài giảng công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử, cùng đi vào tìm hiểu kiến thức chương này thông qua các nội dung sau: mục tiêu của các ứng dụng xác thực, phân loại các ứng dụng xác thực, mô hình Kerberos, mô hình X.509.

   26 p actvn 28/02/2015 150 8

 • Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 2

  Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 2

  Bài 2 Xác thực và chữ ký điện tử thuộc bài giảng công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử, cùng đi vào tìm hiểu kiến thức trong chương học này thông qua các nội dung sau: vấn đề xác thực, các phương pháp xác thực, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử.

   36 p actvn 28/02/2015 146 12

 • Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 5

  Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 5

  Bài 5 An toàn thanh toán điện tử thuộc bài giảng công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung về: đặc trưng của thanh toán điện tử, giao thức SET.

   17 p actvn 28/02/2015 134 8

 • Bài giảng An toàn mạng

  Bài giảng An toàn mạng

  Môn học An toàn mạng nhằm chú trọng an toàn liên mạng, nghiên cứu các biện pháp ngăn cản, phòng chống, phát hiện và khắc phục các vi phạm an toàn liên quan đến truyền tải thông tin và cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khái niệm môn học sẽ đề cập đến, chú trọng đến các hành động tấn công,các cơ chế an toàn, và các dịch vụ an toàn.

   111 p actvn 28/02/2015 116 14

 • Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 2 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 2 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Nội dung chính của chương 2 Khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin máy tính thuộc bài giảng an toàn bảo mật hệ thống thông tin trình bày về các nội dung chính: giới thiệu cấu trúc tổng quát của máy tính, dữ liệu trong hệ thống máy tính, hệ thống lưu trữ thông tin trong máy tính, mạng máy tính và sự luân chuyển thông tin.

   43 p actvn 28/02/2015 85 4

 • Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 5 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 5 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Sau khi học xong chương 5 Các giao thức trao đổi khoá thuộc bài giảng an toàn bảo mật hệ thống thông tin sinh viên có kiến thức về: giao thức vận chuyển khoá, giao thức vận chuyển khoá đơn giản và các nguy cơ, giao chứng thực thông điệp... cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về giao thức trao đổi khoá.

   19 p actvn 28/02/2015 93 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số