• Bài giảng Quản lý rủi ro và bảo mật - Trương Việt Phương

  Bài giảng Quản lý rủi ro và bảo mật - Trương Việt Phương

  Bài giảng Quản lý rủi ro và bảo mật nhằm trình bày về an toàn thông tin, thông tin là gì? cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. An toàn thông tin, các rủi ro của hệ thống thông tin, các tiêu chuẩn thông tin ISMS và ISO 27001.

   158 p actvn 28/02/2015 138 11

 • Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 3

  Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 3

  Bài 3 Các ứng dụng xác thực thuộc bài giảng công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử, cùng đi vào tìm hiểu kiến thức chương này thông qua các nội dung sau: mục tiêu của các ứng dụng xác thực, phân loại các ứng dụng xác thực, mô hình Kerberos, mô hình X.509.

   26 p actvn 28/02/2015 159 8

 • Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 2

  Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 2

  Bài 2 Xác thực và chữ ký điện tử thuộc bài giảng công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử, cùng đi vào tìm hiểu kiến thức trong chương học này thông qua các nội dung sau: vấn đề xác thực, các phương pháp xác thực, chữ ký điện tử, chứng thực điện tử.

   36 p actvn 28/02/2015 157 12

 • Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 5

  Bài giảng Công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử: Bài 5

  Bài 5 An toàn thanh toán điện tử thuộc bài giảng công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung về: đặc trưng của thanh toán điện tử, giao thức SET.

   17 p actvn 28/02/2015 143 8

 • Bài giảng An toàn mạng

  Bài giảng An toàn mạng

  Môn học An toàn mạng nhằm chú trọng an toàn liên mạng, nghiên cứu các biện pháp ngăn cản, phòng chống, phát hiện và khắc phục các vi phạm an toàn liên quan đến truyền tải thông tin và cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khái niệm môn học sẽ đề cập đến, chú trọng đến các hành động tấn công,các cơ chế an toàn, và các dịch vụ an toàn.

   111 p actvn 28/02/2015 124 14

 • Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 2 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 2 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Nội dung chính của chương 2 Khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin máy tính thuộc bài giảng an toàn bảo mật hệ thống thông tin trình bày về các nội dung chính: giới thiệu cấu trúc tổng quát của máy tính, dữ liệu trong hệ thống máy tính, hệ thống lưu trữ thông tin trong máy tính, mạng máy tính và sự luân chuyển thông tin.

   43 p actvn 28/02/2015 95 4

 • Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 5 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 5 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Sau khi học xong chương 5 Các giao thức trao đổi khoá thuộc bài giảng an toàn bảo mật hệ thống thông tin sinh viên có kiến thức về: giao thức vận chuyển khoá, giao thức vận chuyển khoá đơn giản và các nguy cơ, giao chứng thực thông điệp... cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về giao thức trao đổi khoá.

   19 p actvn 28/02/2015 101 5

 • Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 4 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 4 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Mục tiêu của chương 4 Các phương pháp mã hoá hiện đại thuộc bài giảng an toàn bảo mật hệ thống thông tin trình bày về các nội dung chính: các loại hệ thống mã hoá, chuẩn mã hoá dữ liệu DES và các biến thể, chuẩn mã hoá cấp cao AES và hệ thống mã hoá công khai RSA.

   40 p actvn 28/02/2015 92 5

 • Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 1 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 1 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Chương 1 Tổng Quan Về Bảo Mât Thông Tin thuộc bài giảng an toàn bảo mật hệ thống thông tin trình bày về các nội dung chính: khái quát về bảo mật thông tin, cCác thành phần bảo mật, các nguy cơ trong bảo mật thông tin, chính sách và cơ chế, quy trình thực hiện bảo mật.

   20 p actvn 28/02/2015 92 4

 • Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 6 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 6 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 6 Bảo mật hệ thống mạng máy tính nhằm trình bày về các nguy cơ bảo mật, phát triển chính sách bảo mật hệ thống mạng máy tính, tổ chức hệ thống mạng, tính sẵn sàng của hệ thống mạng máy tính...bài giảng được trình bày súc tích và khoa học giúp sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   16 p actvn 28/02/2015 144 6

 • Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 3 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống thông tin: Chương 3 - GV. Nguyễn Minh Thành

  Nội dung trình bày của chương 3 Bảo mật thông tin bằng mã hoá thuộc bài giảng an toàn bảo mật hệ thống thông tin trình bày về các nội dung chính: tổng quan về mã hoá, bảo vệ dữ liệu bằng phương pháp mã hoá, một số phương pháp mã hoá cổ điển, vai trò và các ứng dụng của mật mã trong thời đại.

   36 p actvn 28/02/2015 119 5

 • Giới thiệu môn học An toàn bảo mật hệ thống thông tin - GV. Nguyễn Minh Thành

  Giới thiệu môn học An toàn bảo mật hệ thống thông tin - GV. Nguyễn Minh Thành

  Môn học An toàn bảo mật hệ thống thông tin nhằm trình bày kiến thức liên quan đến việc truyền dẫn dữ liệu và khái niệm về một số phương pháp để bảo mật dữ liệu, bài giảng gồm 5 chương: tổng quan về bảo mật thông tin, bảo mật thông tin bằng mã hoá, các phương pháp mã hoá hiện đại, các giao thức trao đổi khoá (9 tiết), bảo mật hệ thống...

   7 p actvn 28/02/2015 69 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số