• Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Phạm Nguyên Thảo

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Phạm Nguyên Thảo

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 2 do Phạm Nguyên Thảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm Database, tạo và quản lý Database, các kiểu dữ liệu, tạo và quản lý bảng, ràng buộc toàn vẹn đơn giản, các thao tác trên dữ liệu.

   39 p actvn 29/06/2019 14 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Phạm Nguyên Thảo

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Phạm Nguyên Thảo

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về phụ thuộc hàm, khái niệm về dạng chuẩn, chuẩn bị cài đặt CSDL, cài đặt chỉ mục với SQL Server. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p actvn 29/06/2019 13 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Phạm Nguyên Thảo

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Phạm Nguyên Thảo

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 4 trình bày về "Transact-SQL nâng cao". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khai báo và sử dụng biến, các lệnh điều khiển, cursor, stored procedure, function. Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p actvn 29/06/2019 13 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5.1 - Phạm Nguyên Thảo

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5.1 - Phạm Nguyên Thảo

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5.1 giúp người học hiểu về "Bảo mật và an toàn dữ liệu Trigger". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Trigger, khung nhìn, quản trị quyền người dùng, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

   34 p actvn 29/06/2019 12 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5.2 - Phạm Nguyên Thảo

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5.2 - Phạm Nguyên Thảo

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tạo backup device, thực hiện backup, backup với Enterprise Manager, thực hiện phục hồi, thực hiện phục hồi với Enterprise Manager,...

   19 p actvn 29/06/2019 11 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5.3 - Phạm Nguyên Thảo

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5.3 - Phạm Nguyên Thảo

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5.3 cung cấp cho người học các kiến thức: Các chế độ chứng thực (Authentication modes), cấu hình chế độ chứng thực, khái niệm login và user, cấp và quản lý login, tạo và quản lý user,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p actvn 29/06/2019 11 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Phạm Nguyên Thảo

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Phạm Nguyên Thảo

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 do Phạm Nguyên Thảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm, tính chất của giao tác, đảm bảo tính Automic, các vấn đề liên quan đến xử lý truy xuất đồng thời, chế độ khóa, khai báo tường minh giao tác, mức cô lập, các cấp độ khóa,...

   44 p actvn 29/06/2019 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 1: Tổng quan" trình bày các khái niệm về lập trình, tổng quan về lập trình, mô thức lập trình, chu trình phát triển phần mền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p actvn 29/06/2019 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 3: Giải thuật" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm kiếm, sắp xếp, đệ quy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   63 p actvn 29/06/2019 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 2: C/C++ nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức về con trỏ, quản lý bộ nhớ, hàm và tham số, đa năng hóa. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn học này dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   52 p actvn 29/06/2019 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 4: Cấu trúc dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   121 p actvn 29/06/2019 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Bài 5: Thiết kế chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc chung thiết kế chương trình, thiết kế giải thuật, thiết kế giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p actvn 29/06/2019 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số