• Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 1 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 1: Tổng quan về PC vầ bảo trì các thiết bị máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về máy tính PC, sơ lược về kiến trúc máy tính, tổ chức phần mềm, các thành phần chính của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p actvn 30/09/2020 21 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 2 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 2: Bảng mạch chính của máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các bộ vi xử lí, bộ nhớ, các khe cắm mở rộng, các vi điều khiển. Cuối bài giảng có phần thực hành để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   56 p actvn 30/09/2020 11 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 3 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 3: Bảo trì các thiết bị ngoại vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Ổ đĩa cứng, bàn phím và chuột, màn hình, máy in, quy trình lắp ráp máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p actvn 30/09/2020 16 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 4 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 4: Cài đặt phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sao chép dữ liệu, cài đặt phần mềm, cài đặt Driver. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   30 p actvn 30/09/2020 15 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 5 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 5: Khảo sát và chẩn đoán máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Trình Set up của Bios, các trình chẩn đoán máy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngàng Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p actvn 30/09/2020 12 0

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 7 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 7 - ThS. Nguyễn Lê Minh

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 7: Các giải pháp an toàn thông tin và virus tin học" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguy cơ mất an toàn thông tin, các giải pháp an toàn thông tin, phòng chống virus tin học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p actvn 30/09/2020 11 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Giới hạn và liên tục

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Giới hạn và liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm hai biến, các khái niệm tôpô trong R, các mặt bậc hai, giới hạn, liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   63 p actvn 30/09/2020 16 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm riêng và vi phân của f = f(x,y); đạo hàm riêng và vi phân của hàm hợp; đạo hàm riêng và vi phân của hàm ẩn; đạo hàm theo hướng; công thức Taylor, Maclaurint; ứng dụng của đạo hàm riêng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm...

   70 p actvn 30/09/2020 16 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2(tt): Đạo hàm riêng và vi phân

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2(tt): Đạo hàm riêng và vi phân

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm theo hướng; công thức Taylor, Maclaurint; cực trị của hàm nhiều biến. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   66 p actvn 30/09/2020 14 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 3: Tích phân kép

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 3: Tích phân kép

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 3: Tích phân kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cách tính tích phân kép; tọa độ cực, ứng dụng hình học, ứng dụng cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   58 p actvn 30/09/2020 13 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 4: Tích phân bội ba

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 4: Tích phân bội ba

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 4: Tích phân bội ba" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cách tính tích phân bội ba; tọa độ trụ, tọa độ cầu; ứng dụng hình học, ứng dụng cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   39 p actvn 30/09/2020 12 0

 • Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 5: Tích phân đường

  Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 5: Tích phân đường

  Bài giảng "Giải tích hàm nhiều biến - Chương 5: Tích phân đường" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân đường loại 1, tích phân đường loại hai; định nghĩa, cách tính; công thức Green; tích phân không phụ thuộc đường đi. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   45 p actvn 30/09/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số