• Bài giảng Xử lý Audio và Video: Phần 2

  Bài giảng Xử lý Audio và Video: Phần 2

  Nội dung phần 2 Bài giảng Xử lý Audio và Video (sử dụng cho hệ đại học) trình bày ghi phát tín hiệu audio và video số, nén dữ liệu audio và video qua chương 4 và chương 5 của tài liệu.

   71 p actvn 31/03/2020 6 0

 • Bài giảng Xử lý Audio và Video: Phần 1

  Bài giảng Xử lý Audio và Video: Phần 1

  Phần 1 Bài giảng Xử lý Audio và Video (sử dụng cho hệ đại học) do Nguyễn Văn An, Nguyễn Hữu Lộc biên soạn gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày đại cương về tín hiệu audio và video, số hóa tín hiệu audio và video, truyền dẫn tín hiệu audio và video.

   96 p actvn 31/03/2020 4 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - PGS.TS. Lê Thanh Hương

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - PGS.TS. Lê Thanh Hương

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo - Chương 1: Tổng quan cung cấp cho người học các kiến thức về trí tuệ nhân tạo là gì, các nội dung cơ bản, các hướng nghiên cứu cơ bản, lịch sử hình thành,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p actvn 31/03/2020 5 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 2 - PGS.TS. Lê Thanh Hương

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 2 - PGS.TS. Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 2: Tác tử thông minh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tác tử và môi trường, một số đặc điểm của tác tử, PEAS – Những yếu tố cần xem xét khi thiết kế tác tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p actvn 31/03/2020 1 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 3 - PGS.TS. Lê Thanh Hương (tt)

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 3 - PGS.TS. Lê Thanh Hương (tt)

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 3: Kỹ thuật giải quyết vấn đề" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn bằng logic hình thức và các phương pháp chứng minh, một số phương pháp giải quyết vấn đề khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p actvn 31/03/2020 1 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 4 - PGS.TS. Lê Thanh Hương

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 4 - PGS.TS. Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 4: Tri thức và suy diễn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tri thức là gì, phân loại tri thức, suy diễn đối với logic mệnh đề, suy diễn lùi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p actvn 31/03/2020 1 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 3 - PGS.TS. Lê Thanh Hương

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 3 - PGS.TS. Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 3: Kỹ thuật giải quyết vấn đề" cung cấp cho người học các kiến thức: Khoa học trí tuệ nhân tạo, phân loại vấn đề, các phương pháp biểu diễn vấn đề, giải quyết vấn đề,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p actvn 31/03/2020 1 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Giải thuật di truyền - PGS.TS. Lê Thanh Hương

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Giải thuật di truyền - PGS.TS. Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Giải thuật di truyền" cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử trí tuệ nhân tạo, tiến hóa trong thế giới thực, giải pháp tệ nhất, làm cách nào để mã hóa giải pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p actvn 31/03/2020 1 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 5 - PGS.TS. Lê Thanh Hương

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 5 - PGS.TS. Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 5: Ngôn ngữ lập trình Prolog" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, cú pháp, cơ chế tìm lời giải của Prolog, danh sách (list). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p actvn 31/03/2020 1 0

 • Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 6 - PGS.TS. Lê Thanh Hương

  Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 6 - PGS.TS. Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 6: Học máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp học, học, học có giám sát - qui nạp, học cây quyết định, học dựa trên mẫu, mạng nơron nhân tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p actvn 31/03/2020 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming) - Chương 2: Những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming) - Chương 2: Những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng

  Chương 2 - Những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm đối tượng, so sánh classes và structures, mô tả thành phần private và public của classes, định nghĩa các hàm của classes, phương pháp sử dụng các đối tượng và các hàm thành viên của classes, các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thông...

   39 p actvn 31/03/2020 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming) - Chương 6: Lập trình Generics

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming) - Chương 6: Lập trình Generics

  Chương 6 gồm có những nộ dung chính sau: Khái niệm về generics, mục đích của generics, generics ở mức lớp, generics ở mức phương thức, sử dụng wildcards trong generics, generics và xử lý ngoại lệ (exception), thừa kế và generics. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p actvn 31/03/2020 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số