• Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 4 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 4 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 4: BNF và sơ đồ cú pháp" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Công thức siêu ngữ Backus và các biến thể, so sánh BNF và EBNF, định nghĩa sơ đồ cú pháp, sơ đồ cú pháp của KPL. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   5 p actvn 28/06/2020 16 1

 • Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 1 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 1 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 1: Bộ xử lý ngôn ngữ" cung cấp co người học các kiến thức: Ngôn ngữ lạp trình cấp cao, ngôn ngữ lập trình các thế hệ, đặc trưng của ngôn ngữ lập trình cấp cao, các cú pháp và ngữ nghĩa của ngôn ngữ lập trình, bộ xử lý ngôn ngữ, các công cụ liên quan đến trình biên dịch,... Mời các bạn cùng tham...

   6 p actvn 28/06/2020 16 1

 • Bài giảng Máy học nâng cao: Naive bayes classification - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Naive bayes classification - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Máy học nâng cao: Naive bayes classification" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Naïve Bayes Classification (NBC), mô hình toán, các dạng phân phối dùng trong NBC, các ví dụ. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   36 p actvn 30/09/2020 16 0

 • Bài giảng Tin đại cương: Chương 9 - Nguyễn Quỳnh Diệp

  Bài giảng Tin đại cương: Chương 9 - Nguyễn Quỳnh Diệp

  Vector là mảng có thể thay đổi được số phần tử (mảng động); Các phần tử lưu trữ ở các vị trí kế tiếp nhau trong bộ nhớ; Cung cấp các phương thức để thao tác với các phần tử;...để nắm thêm kiến thức về Vector mời các bạn cùng tham khảo nội dung Bài giảng Tin đại cương: Chương 9 sau đây.

   26 p actvn 31/10/2020 16 0

 • Bài giảng Hệ điều hành nâng cao: Bài 8 - Trần Hạnh Nhi

  Bài giảng Hệ điều hành nâng cao: Bài 8 - Trần Hạnh Nhi

  Bài 8 - Các mô hình bộ nhớ đơn giản. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình Linker-Loader, mô hình base & bound. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   5 p actvn 28/06/2020 15 1

 • Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 7 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 7 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 7: Phân tích cú pháp tiền định" trình bày các nội dung: Phân tích tiền định, tính FOLLOW, bảng phân tích tiền định. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   3 p actvn 28/06/2020 15 1

 • Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 3 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 3 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 3: Văn phạm sản sinh" giới thiệu tới người người học các kiến thức: Làm thế nào để sản sinh ra các sâu, suy dẫn (Derivations), suy dẫn trái và suy dẫn phải, cây suy dẫn (Cây phân tích cú pháp), đệ quy, khử đệ quy trái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   3 p actvn 28/06/2020 15 1

 • Bài giảng Mật mã học - Chương 3: Mã hóa khóa công khai và quản lí khóa

  Bài giảng Mật mã học - Chương 3: Mã hóa khóa công khai và quản lí khóa

  Bài giảng Mật mã học: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Số nguyên tố, hệ mã hóa khóa công khai, giao thức trao đổi khóa Diffie-Hellman, hệ RSA, quản lý khóa,...

   52 p actvn 31/10/2020 15 0

 • Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 9 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 9 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 9: Phương pháp đệ quy trên xuống" trình bày các nội dung: Đặc điểm của phương pháp, bộ phân tích cú pháp, mô tả chức năng, thủ tục triển khai một đích, từ sơ đồ thành thủ tục, bộ phân tích cú pháp KPL, sơ đồ cú pháp của lệnh KPL,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p actvn 28/06/2020 14 1

 • Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 8 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 8 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 8: Văn phạm LL(k)" trình bày các nội dung: Phân cấp các ngôn ngữ phi ngữ cảnh, ngôn ngữ LL (k), văn phạm LL(k), văn phạm LL(k) đơn giản. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   4 p actvn 28/06/2020 14 1

 • Bài giảng Mật mã học - Chương 2: Mã hóa hiện đại

  Bài giảng Mật mã học - Chương 2: Mã hóa hiện đại

  Bài giảng Mật mã học: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu mã hóa hiện đại, chuẩn mã hóa dữ liệu DES, tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến AES, hệ mã hóa khóa công khai RSA. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p actvn 31/10/2020 14 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p actvn 30/09/2020 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số