• Bài giảng Lập trình web động với PHP & MYSQL

  Bài giảng Lập trình web động với PHP & MYSQL

  Bài giảng Lập trình web động với PHP & MYSQL cung cấp các kiến thức cơ bản về: Tổng quan về PHP & MYSQL, cấu trúc điều khiển TRNG PHP, làm việc với dữ liệu FRM, làm việc với dữ liệu mảng TRNG PHP, lập trình hướng đối tượng

   128 p actvn 28/08/2019 12 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng với Java

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng với Java

  Nội dung chính của Bài giảng Lập trình hướng đối tượng với Java gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng, lớp và đối tượng, bài tập và thảo luận về Lớp và đối tượng, gói trong java,...

   84 p actvn 28/08/2019 5 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 2 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 2 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài 2 giúp người học hiểu về "Kiểu, toán tử và biểu thức". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quy ước về đặt tên trong C/C++, kiểu dữ liệu cơ bản, những kiểu dữ liệu dẫn xuất, hằng – khai báo và sử dụng, biến – khai báo và sử dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p actvn 28/08/2019 5 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 3 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 3 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài 3 Dòng điều khiển do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Điều khiển tuần tự: Lệnh đơn và lệnh phức, điều khiển rẽ nhánh, câu lệnh lựa chọn switch, điều khiển Vòng Lặp- For,...

   41 p actvn 28/08/2019 4 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 4 Hàm và Cấu trúc chương trình do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm về Hàm, ưu điểm của Hàm, đầu vào và đầu ra của Hàm, tham số của hàm, gọi theo tham chiếu,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   40 p actvn 28/08/2019 7 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 5 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 5 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 5 Bảng và Con trỏ do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn cung cấp kiến thức về Khái niệm về Bảng (Mảng), mảng một chiều, khai báo bảng (mảng) một chiều, các qui tắc về bảng (mảng), khởi tạo bảng (mảng) một chiều,...

   63 p actvn 28/08/2019 6 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 6 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 6 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài 6 trình bày về "Cấu trúc và Lớp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về Cấu trúc (Struct), khai báo cấu trúc, khai báo biến kiểu cấu trúc, khởi tạo biến cấu trúc, truy cập đến thành phần của cấu trúc,...

   63 p actvn 28/08/2019 6 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 1 Giới thiệu do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ lập trình, phân loại ngôn ngữ lập trình, các phương pháp lập trình, ngôn ngữ lập trình C/C++,...

   53 p actvn 28/08/2019 6 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 7 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 7 - TS. Đỗ Đăng Khoa

  Nội dung Bài 7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kế thừa và Đa xạ", cụ thể như: Khái niệm về Kế thừa, khai báo lớp kế thừa đơn, quyền truy cập, kiểu kế thừa, đa kế thừa, hàm thuần ảo,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p actvn 28/08/2019 5 0

 • Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 1

  Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 1

  Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 1 giúp người học tìm hiểu về Motion Graphic (đồ họa hoạt hình) và giao diện phần mềm After Effect Cs6 thông qua việc tìm hiểu các bảng hệ thống và không gian làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p actvn 27/08/2019 7 0

 • Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 2

  Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 2

  Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp người học quản lý và sắp xếp các thành phần truyền thông một cách tối ưu thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tạo và tổ chức dự án, nhập file hình ảnh và file video, xem trước file và định vị tài sản thiếu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p actvn 27/08/2019 11 0

 • Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 3

  Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 3

  Bài 3: Tạo hình trong After Effect trong Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect bước đầu hướng dẫn cho người học làm quen với các công cụ cơ bản trong After Effect để tạo hoạt hình. Nội dung bài giảng trình bày: Thực hiện một dự án từ màn hình trống cho đến lúc hoàn thành một hoạt hình, tạo nhiều composition và điều chỉnh các thiết lập của...

   66 p actvn 27/08/2019 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số