• Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 3 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 3 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Chương 3 - Mật mã khóa công khai. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược hệ mật DES, cấu trúc hệ mật DES, thám mã hệ mật DES. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   46 p actvn 26/06/2021 286 2

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 5 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 5 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Chương 5 - Dãy giả ngẫu nhiên và hệ mật dòng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược hệ mật mã khóa công khai, hệ mật RSA, hệ mật RABIN, hệ mật Elgamal. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p actvn 26/06/2021 251 1

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Chương 2 - Mật mã khóa đối xứng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược mật mã khóa đối xứng cổ điển, một số hệ mật mã khóa đối xứng cổ điển, sơ lược hệ mật mã dòng và hệ mật mã khối.

   87 p actvn 26/06/2021 245 2

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 4 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 4 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Chương 4 - Hệ mật AES. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược hệ mật AES, cấu trúc hệ mật AES, mở rộng bộ khóa hệ mật AES, cách triển khai hệ mật AES, thám mã hệ mật AES. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p actvn 26/06/2021 210 1

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 1 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 1 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 1 trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược lịch sử khoa học mật mã, khái niệm, mô hình của hệ mật, một số hệ mật ban đầu, các bài toán an toàn thông tin, thám mã, tính an toàn của các hệ mật mã, cơ sở toán học của hệ mật mã, tính bí mật của các hệ mật.

   57 p actvn 26/06/2021 307 2

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 6 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 6 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Chương 6 - Hàm băm và chữ ký số. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược về hàm băm, hệ mật SHA – 512, hệ mật WHIRLPOOL, giới thiệu sơ lược chữ ký số, các ứng dụng chữ ký số, các kiểu phá hoại chữ ký số.

   53 p actvn 26/06/2021 222 2

 • Bài giảng Mật mã học - Chương 1: Giới thiệu - Mã hoá cổ điển

  Bài giảng Mật mã học - Chương 1: Giới thiệu - Mã hoá cổ điển

  Bài giảng Mật mã học: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về mật mã học, lịch sử của mật mã, các giải thuật mã hóa cổ điển, bẻ gãy một hệ thống mật mã, bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p actvn 31/10/2020 352 0

 • Bài giảng Mật mã học - Chương 2: Mã hóa hiện đại

  Bài giảng Mật mã học - Chương 2: Mã hóa hiện đại

  Bài giảng Mật mã học: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu mã hóa hiện đại, chuẩn mã hóa dữ liệu DES, tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến AES, hệ mã hóa khóa công khai RSA. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p actvn 31/10/2020 354 2

 • Bài giảng Mật mã học - Chương 3: Mã hóa khóa công khai và quản lí khóa

  Bài giảng Mật mã học - Chương 3: Mã hóa khóa công khai và quản lí khóa

  Bài giảng Mật mã học: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Số nguyên tố, hệ mã hóa khóa công khai, giao thức trao đổi khóa Diffie-Hellman, hệ RSA, quản lý khóa,...

   52 p actvn 31/10/2020 258 1

 • Bài giảng Mật mã học - Chương 4: Chứng thực dữ liệu

  Bài giảng Mật mã học - Chương 4: Chứng thực dữ liệu

  Bài giảng Mật mã học: Chương 4 - Chứng thực dữ liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, mã chứng thực thông điệp, hàm băm, chữ ký số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p actvn 31/10/2020 297 0

 • Bài giảng Mật mã học - Chương 5,6: Chữ kí số, các giao thức và tầng ứng dụng

  Bài giảng Mật mã học - Chương 5,6: Chữ kí số, các giao thức và tầng ứng dụng

  Chương 5, 6 trình bày về "Chữ kí số-Các giao thức và tầng ứng dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Vị trí của mật mã trong mạng máy tính, cơ sở hạ tầng khóa công khai, IPsec, SSL/TLS, PGP và S/MIME, Kerberos, SSH.

   106 p actvn 31/10/2020 255 2

 • Bài giảng Mật mã học: Mật mã cơ sở - Huỳnh Trọng Thưa

  Bài giảng Mật mã học: Mật mã cơ sở - Huỳnh Trọng Thưa

  Mật mã học là một lĩnh vực liên quan với các kỹ thuật ngôn ngữ và toán học để đảm bảo an toàn thông tin, cụ thể là trong thông tin liên lạc. Về phương diện lịch sử, mật mã học gắn liền với quá trình mã hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p actvn 29/07/2020 196 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số