• Ebook Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới: Phần 1

  Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu hoàn chỉnh về hệ thống WiMAX và sự phát triển kỹ thuật ở mọi khía cạnh của WiMAX. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   96 p actvn 27/12/2021 31 0

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn sử dụng WiMAX - Công nghệ truy cập mạng không băng tần rộng đời mới: Phần 2

  Nội dung cuốn sách được chia làm bốn phần độc lập, phần 1 giới thiệu về WiMAX; phần 2 trình bày lớp vật lý WiMAX, tập biến đổi của nó; phần 3 mô tả lớp MAC và cụ thể hơn là tính năng đa truy cập và sự quản lý chất lượng dịch vụ QoS của WiMAX; phần 4 bao gồm những chủ điểm như quản lý nguồn tài nguyên vô tuyến, tìm hiểu cấu trúc mạng,...

   242 p actvn 27/12/2021 26 0

 • Ebook Tự thiết kế, lắp ráp 57 mạch điện thông minh chuyên về khếch đại thuật toán: Phần 1

  Ebook Tự thiết kế, lắp ráp 57 mạch điện thông minh chuyên về khếch đại thuật toán: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Tự thiết kế, lắp ráp 57 mạch điện thông minh chuyên về khếch đại thuật toán" gồm 4 chương với 57 bài học cụ thể trình bày về các linh kiện điện tử digital, hệ thống điện điện tử và các bộ khuếch đại. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 2 chương đầu với những nội dung về linh kiện điện tử và điện tử số....

   128 p actvn 30/11/2021 47 0

 • Ebook Tự thiết kế, lắp ráp 57 mạch điện thông minh chuyên về khếch đại thuật toán: Phần 2

  Ebook Tự thiết kế, lắp ráp 57 mạch điện thông minh chuyên về khếch đại thuật toán: Phần 2

  Ebook Tự thiết kế, lắp ráp 57 mạch điện thông minh chuyên về khếch đại thuật toán: Phần 2 gồm có 2 chương với nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương 3: các hệ thống đếm trong điện tử, chương 4: bộ khuếch đại giới thiệu và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   109 p actvn 30/11/2021 37 0

 • Ebook Toán logic & kỹ thuật số: Phần 2

  Ebook Toán logic & kỹ thuật số: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Toán logic & kỹ thuật số" trình bày về các hệ thống số và mạch. Phần này đề cập đến các ôtômat không có nhớ và ôtômat có nhớ, các mạch điện của hệ thống điện tử số, trong đó đi sâu vào 2 bài toán chính là: bài toán phân tích hệ thống số và bài toán tổng hợp hệ thống số. Mời các bạn cùng tham khảo để biết...

   258 p actvn 30/11/2021 38 0

 • Ebook Toán logic & kỹ thuật số: Phần 1

  Ebook Toán logic & kỹ thuật số: Phần 1

  Cuốn sách "Toán logic & kỹ thuật số" được biên soạn để giúp các sinh viên, các cán bộ nghiên cứu hiểu biết sâu sắc về các hệ thống điện tử số hiện đại, làm cơ sở cho việc làm chủ và có thể sáng tạo ra các hệ thống điện tử số mới. Sách được viết dựa trên đề cương môn học Kỹ thuật số đã được thông qua và thống nhất trong cả...

   168 p actvn 30/11/2021 43 0

 • Ebook Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến: Phần 1

  Ebook "Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các mạch điện chứa phần tử phi tuyến; Mạch điện tử logarit; Mạch tuyến tính hóa từng đoạn; Mạch tạo dao động; Điều chế đơn biên;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   161 p actvn 27/10/2021 53 1

 • Ebook Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tách sóng, trộn tần; Các vòng khóa pha, Khóa chuyển mạch tương tự; Chuyển đổi tương tự - số và chuyển đổi số - tương tự; Khuếch đại công suất; Mạch cung cấp nguồn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   165 p actvn 27/10/2021 44 0

 • Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng: Phần 1

  Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng: Phần 1

  Ebook "Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản C++; Các hàm và các dòng nhập xuất; Các phép toán và câu lệnh điều khiển; Bộ tiền xử lý; Biến con trỏ, biến tham chiếu và hàm; Các kiểu dữ liệu phức tạp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   209 p actvn 27/10/2021 133 3

 • Ebook Hệ thống thông tin quang: Phần 1

  Ebook Hệ thống thông tin quang: Phần 1

  Ebook "Hệ thống thông tin quang": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về lịch sử thông tin quang; Sợi và cáp quang; Suy hao sợi quang; Tán sắc trong sợi quang đơn mode; Cáp sợi quang; Thiết bị quang;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p actvn 27/10/2021 47 1

 • Ebook Hệ thống thông tin quang: Phần 2

  Ebook Hệ thống thông tin quang: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hệ thống thông tin quang" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết bị thu quang; Bộ tách sóng photodiode; Bộ thu quang; Thiết kế hệ thống thông tin quang; Hệ thống thông tin quang Coherent. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   147 p actvn 27/10/2021 44 0

 • Ebook Truyền động điện thông minh: Phần 1

  Ebook Truyền động điện thông minh: Phần 1

  Ebook "Truyền động điện thông minh": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát cấu trúc của hệ thống truyền động điện xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông rotor; Điều khiển nghịch lưu theo phương pháp điều chế vector không gian; Mô hình động cơ phục vụ thiết kế các khâu điều chỉnh và khâu quan sát;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   161 p actvn 27/10/2021 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số