• Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 2 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 2 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên" trình bày các nội dung: Sự kiện, xác suất, tính độc lập thống kê; biến ngẫu nhiên, quá trình ngẫu nhiên, tín hiệu ngẫu nhiên rời rạc theo thời gian. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học...

   80 p actvn 29/12/2019 13 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 3 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 3 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 3: Thông tin và định lượng thông tin" trình bày các nội dung: Lượng tin của nguồn tin rời rạc, Entropi của nguồn rời rạc, tốc độ lập tin của nguồn và thông lượng kênh rời rạc, Entropi của nguồn và thông lượng kênh liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   82 p actvn 29/12/2019 17 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 4 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 4 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 4: Mã hiệu" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Mã hiệu, tham số, đặc tính; các thông số cơ bản của mã hiệu, điều kiện để mã phân tách được, phương pháp biểu diễn mã hiệu, mã hệ thống. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng...

   35 p actvn 29/12/2019 16 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 5 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 5 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 5: Mã hóa nguồn" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Mã hóa nguồn rời rạc không nhớ, mã hóa cho nguồn dừng rời rạc, cơ sở lý thuyết mã hóa nguồn liên tục, các kỹ thuật mã hóa nguồn liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p actvn 29/12/2019 15 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 6 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 6 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 6: Mã hóa kênh" có cấu trúc gồm 4 phần trình bày các nội dung: Khái niệm cơ bản, mã tuyến tính, mã vòng (CRC), mã chập. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   48 p actvn 29/12/2019 14 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 7 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 7 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 7: Lý thuyết truyền tín hiệu" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp các thông tin: Biểu diễn thông thấp của tín hiệu và hệ thống truyền tin, không gian tín hiệu, biểu diễn các tín hiệu điều chế số. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và...

   110 p actvn 29/12/2019 15 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 8 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 8 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 8: Cấu trúc thu tối ưu" cung cấp cho người học 4 nội dung chính: Thu tối ưu cho kênh có nhiễu công Gaussian, bộ lọc phối hợp tuyến tính, bộ xác định tối ưu, bộ xác định cực đại khả năng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p actvn 29/12/2019 14 0

 • Giáo trình bài giảng Truyền dẫn số

  Giáo trình bài giảng Truyền dẫn số

  Nội dung của Giáo trình bài giảng "Truyền dẫn số" trình bày tổng quan về hệ thống truyền thông số, mã hóa nguồn, mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh số, mã đường truyền, điều chế và giải điều chế số và đồng bộ.

   174 p actvn 28/08/2019 33 0

 • Bài giảng Ghép kênh số - Đỗ Văn Việt Em

  Bài giảng Ghép kênh số - Đỗ Văn Việt Em

  Bài giảng Ghép kênh số là một lĩnh vực rất quan trọng. Khởi đầu của ghép kênh số là điều xung mã (PCM) và điều chế Delta DM) trong đó PCM được sử dụng rộng rãi hơn. Từ PCM các nhà chế tạo thiết bị viễn thông đã cho ra đời thiết bị ghép kênh cận đồng bộ (PDH) và sau đó là thiết bị ghép kênh đồng bộ (SDH). Giáo trình đề cập đến các...

   250 p actvn 29/06/2019 58 0

 • Bài giảng Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng Việt - ThS. Đào Quang Chiểu

  Bài giảng Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng Việt - ThS. Đào Quang Chiểu

  Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, bài giảng "Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng Việt" trình bày tổng quan về văn bản và tiếng Việt thực hành, phương pháp soạn thảo một số loại văn bản thông thường, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Hy vọng nội dung bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   38 p actvn 29/06/2019 52 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 2 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 2 - Nguyen Thanh Tuan

  Chapter 2 introduce you to quantization. In this chapter, you will learn to: Quantization process, digital to analog converters (DACs), A/D converters, oversampling noise shaping,...and another contents.

   29 p actvn 29/06/2019 56 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 0 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 0 - Nguyen Thanh Tuan

  After studying this chapter you will be able to: Understand how to convert the analog to digital signal, have a thorough grasp of signal processing in linear time-invariant systems, understand the z-transform and Fourier transforms in analyzing the signal and systems, be able to design and implement FIR and IIR filters.

   51 p actvn 29/06/2019 58 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số