• Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 3 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 3 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về lớp và đối tượng, thiết kế các thuộc tính và hành động của lớp, cài đặt các phương thức, truy xuất và cập nhật dữ liệu, nạp chồng phương thức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p actvn 27/06/2020 16 0

 • Bài giảng Xử lý Audio và Video: Phần 2

  Bài giảng Xử lý Audio và Video: Phần 2

  Nội dung phần 2 Bài giảng Xử lý Audio và Video (sử dụng cho hệ đại học) trình bày ghi phát tín hiệu audio và video số, nén dữ liệu audio và video qua chương 4 và chương 5 của tài liệu.

   71 p actvn 31/03/2020 115 0

 • Bài giảng Xử lý Audio và Video: Phần 1

  Bài giảng Xử lý Audio và Video: Phần 1

  Phần 1 Bài giảng Xử lý Audio và Video (sử dụng cho hệ đại học) do Nguyễn Văn An, Nguyễn Hữu Lộc biên soạn gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày đại cương về tín hiệu audio và video, số hóa tín hiệu audio và video, truyền dẫn tín hiệu audio và video.

   96 p actvn 31/03/2020 77 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 2 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 2 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên" trình bày các nội dung: Sự kiện, xác suất, tính độc lập thống kê; biến ngẫu nhiên, quá trình ngẫu nhiên, tín hiệu ngẫu nhiên rời rạc theo thời gian. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học...

   80 p actvn 29/12/2019 59 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 3 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 3 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 3: Thông tin và định lượng thông tin" trình bày các nội dung: Lượng tin của nguồn tin rời rạc, Entropi của nguồn rời rạc, tốc độ lập tin của nguồn và thông lượng kênh rời rạc, Entropi của nguồn và thông lượng kênh liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   82 p actvn 29/12/2019 62 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 4 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 4 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 4: Mã hiệu" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Mã hiệu, tham số, đặc tính; các thông số cơ bản của mã hiệu, điều kiện để mã phân tách được, phương pháp biểu diễn mã hiệu, mã hệ thống. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng...

   35 p actvn 29/12/2019 65 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 5 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 5 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 5: Mã hóa nguồn" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Mã hóa nguồn rời rạc không nhớ, mã hóa cho nguồn dừng rời rạc, cơ sở lý thuyết mã hóa nguồn liên tục, các kỹ thuật mã hóa nguồn liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p actvn 29/12/2019 68 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 6 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 6 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 6: Mã hóa kênh" có cấu trúc gồm 4 phần trình bày các nội dung: Khái niệm cơ bản, mã tuyến tính, mã vòng (CRC), mã chập. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   48 p actvn 29/12/2019 62 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 7 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 7 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 7: Lý thuyết truyền tín hiệu" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp các thông tin: Biểu diễn thông thấp của tín hiệu và hệ thống truyền tin, không gian tín hiệu, biểu diễn các tín hiệu điều chế số. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và...

   110 p actvn 29/12/2019 62 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 8 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết truyền tin: Chương 8 - Hà Quốc Trung

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết truyền tin - Chương 8: Cấu trúc thu tối ưu" cung cấp cho người học 4 nội dung chính: Thu tối ưu cho kênh có nhiễu công Gaussian, bộ lọc phối hợp tuyến tính, bộ xác định tối ưu, bộ xác định cực đại khả năng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p actvn 29/12/2019 58 0

 • Giáo trình bài giảng Truyền dẫn số

  Giáo trình bài giảng Truyền dẫn số

  Nội dung của Giáo trình bài giảng "Truyền dẫn số" trình bày tổng quan về hệ thống truyền thông số, mã hóa nguồn, mã hóa kênh, kỹ thuật ghép kênh số, mã đường truyền, điều chế và giải điều chế số và đồng bộ.

   174 p actvn 28/08/2019 79 0

 • Bài giảng Ghép kênh số - Đỗ Văn Việt Em

  Bài giảng Ghép kênh số - Đỗ Văn Việt Em

  Bài giảng Ghép kênh số là một lĩnh vực rất quan trọng. Khởi đầu của ghép kênh số là điều xung mã (PCM) và điều chế Delta DM) trong đó PCM được sử dụng rộng rãi hơn. Từ PCM các nhà chế tạo thiết bị viễn thông đã cho ra đời thiết bị ghép kênh cận đồng bộ (PDH) và sau đó là thiết bị ghép kênh đồng bộ (SDH). Giáo trình đề cập đến các...

   250 p actvn 29/06/2019 104 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số