• Bài giảng Xu hướng dịch vụ IoT trên nền 4G LTE

  Bài giảng Xu hướng dịch vụ IoT trên nền 4G LTE

  Bài giảng Xu hướng dịch vụ IoT trên nền 4G LTE trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về IoT; Chiến lược phát triển IoT; Xu hướng sản phẩm IoT trên nền tảng 4G tại Việt Nam; Vai trò của Viettel trên thị trường IoT tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   26 p actvn 27/06/2022 34 0

 • Bài giảng Vai trò IPv6 đối với sự phát triển của 4G/5G và IoT

  Bài giảng Vai trò IPv6 đối với sự phát triển của 4G/5G và IoT

  Bài giảng Vai trò IPv6 đối với sự phát triển của 4G/5G và IoT trình bày các nội dung chính sau: Hiện trạng triển khai IPv6; Vai trò của IPv6 trong 4G/5G & IoT; Triển khai IPv6 trong 4G LTE; Triển khai IPv6 trong IoT, 5G. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p actvn 27/06/2022 30 0

 • Bài giảng An ninh mạng viễn thông

  Bài giảng An ninh mạng viễn thông

  Bài giảng An ninh mạng viễn thông cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan an toàn mạng truyền thông; Mật mã khóa đối xứng; Mật mã khóa bất đối xứng; Các giải thuật toàn vẹn dữ liệu; Xác thực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   159 p actvn 28/03/2022 70 0

 • Bài giảng Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA - Đỗ Văn Cần

  Bài giảng Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA - Đỗ Văn Cần

  Bài giảng Mạng truyền thông công nghiệp và SCADA cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về mạng truyền thông công nghiệp và SCADA; Cơ sở mạng công nghiệp; Kỹ thuật mạng công nghiệp; Các mạng thông dụng; SCADA trong hệ thống điện; Thiết kế mạng công nghiệp và SCADA; SCADA nhà máy công nghiệp;...

   136 p actvn 31/01/2022 62 0

 • Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 4 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 4 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 4 Mô phỏng tín hiệu và quá trình thu phát, cung cấp cho người học những kiến thức như: Biến ngẫu nhiên và tạo ra biến ngẫu nhiên; Mô phỏng nguồn tín hiệu; Mã hóa; Điều chế và giải điều chế; Quá trình lọc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   247 p actvn 31/01/2022 66 0

 • Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 1 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 1 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 1 Lý thuyết mô phỏng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Một số khái niệm; Ứng dụng của mô phỏng; Vai trò của mô phỏng; Các phần mềm mô phỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p actvn 31/01/2022 71 0

 • Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 2 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 2 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 2 Giới thiệu matlab, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quan; Vẽ trong matlab; Lập trình giao diện và ứng dụng trong Matlab; Các thức lập trình trong Matlab; Giới thiệu các toolbox quan trọng khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   161 p actvn 31/01/2022 76 0

 • Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 3 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 3 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 3 Giới thiệu về simulink, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thành phần cơ bản của Simulink; Các bước xây dựng mô hình Simulink; Simulink Communication Toolbox. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p actvn 31/01/2022 64 0

 • Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 6 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 6 - PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

  Bài giảng Mô phỏng hệ thống truyền thông: Chương 6 Ước tính tham số và đánh giá hiệu năng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các tham số hiệu năng của hệ thống thông tin; Ước tính các tham số hiệu năng; Thực hiện mô phỏng hệ thống viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p actvn 31/01/2022 66 0

 • Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 1: Hệ thống truyền thông

  Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 1: Hệ thống truyền thông

  Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 1: Hệ thống truyền thông cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Khái niệm về truyền thông và các hệ truyền thông thường gặp, mô hình chức năng của hệ thống truyền thông, các khái niệm và thuật ngữ, chuyển đổi tương tự - số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p actvn 28/07/2021 161 0

 • Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 2: Môi trường lan truyền

  Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 2: Môi trường lan truyền

  Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 2: Môi trường lan truyền cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Khái niệm về môi trường lan truyền, ảnh hưởng của môi trường lan truyền, khả năng truyền tải của kênh, các loại môi trường thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p actvn 28/07/2021 101 0

 • Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 3.1: Các đại lượng thông tin

  Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 3.1: Các đại lượng thông tin

  Bài giảng Nhập môn Kỹ thuật truyền thông - Chương 3 (1): Các đại lượng thông tin cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Lượng tin riêng, Entropy, lượng tin tương hỗ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   30 p actvn 28/07/2021 96 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số