Ebook Vạn kỳ thế chiến: Phần 1

Cờ thế và Cờ tàn là một nghệ thuật trong cờ Tướng. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu "Ebook Vạn kỳ thế chiến". Đến với phần 1 cuốn sách các bạn sẽ được tìm hiểu về cách đi cờ; long môn trận; bát man tấn bửu;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.