Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập I): Phần 2

Nối tiếp phần 1 của giáo trình"Luật hình sự Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi, trách nhiệm hình sự và hình phạt, hệ thống hình phạt và biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt, tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng của con người, các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân. Mời các bạn cùng tham khảo.