Thách thức đối với ứng dụng dùng mạng 5G trong bối cảnh công nghệ 4.0

Bài viết đề cập đến phạm vi truyền thông, dung lượng băng thông, độ trễ, độ tin cậy, năng lượng, bảo mật và quyền riêng tư và xác định các thách thức của các ứng dụng dùng mạng thông tin 5G trong bối cảnh hiện nay.