Microsoft Office Excel 2010 cơ bản - Bài 29: Thiết lập header và footer trong Excel 2010

Video "Thiết lập header và footer trong Excel 2010" trong khóa học Online "Microsoft Office Excel 2010 cơ bản" nhằm giúp chúng ta những cách thiết lập Header và Footer cho trang in Excel. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.