Thiết kế Website bằng WordPress và SEO WordPress hiệu quả: Bài 10 - Lê Văn Trường

Video "Cách viết bài mới trong Wordpress (post và page) cách viết bài post và page, cách viết bài và cách viết trang page, hướng dẫn các thao tác để thực hiện một bài viết đơn giản. Chúc các bạn thành công.