• Ebook Ứng dụng matlab phân tích và giải bài tập lý thuyết mạch: Phần 1

  Ebook Ứng dụng matlab phân tích và giải bài tập lý thuyết mạch: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ứng dụng matlab phân tích và giải bài tập lý thuyết mạch" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ bản về phần mềm Matlab; nhập xử lý dữ liệu và lập trình M-file trên Matlab, vẽ đồ thị và tạo giao diện, Similink trong Matlab, phân tích và giải mạch điện xoay chiều một pha. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p actvn 26/09/2023 2 0

 • Ebook Ứng dụng matlab phân tích và giải bài tập lý thuyết mạch: Phần 2

  Ebook Ứng dụng matlab phân tích và giải bài tập lý thuyết mạch: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Ứng dụng matlab phân tích và giải bài tập lý thuyết mạch" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng matlab phân tích mạch phức tạp có nguồn hình Sin ở chế độ xác lập, mạch hai cửa, phân tích và giải mạch xoay chiều ba pha, phân tích quá trình quá độ trong mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo...

   157 p actvn 26/09/2023 2 0

 • Ebook Vật liệu và thiết bị nano: Phần 1

  Ebook Vật liệu và thiết bị nano: Phần 1

  "Vật liệu và thiết bị nano" là tập hợp những bài tản văn khoa học kể lại những công trình thú vị và đột phá liên quan đến vật liệu và thiết bị nano, và bước tiến tương lai của chúng. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung: Transistor nhân tố của một cuộc cách mạng; Điện tử plastic; Ý nghĩa vật lý của hiện tượng tàng hình; Siêu vật...

   144 p actvn 26/09/2023 3 0

 • Ebook Vật liệu và thiết bị nano: Phần 2

  Ebook Vật liệu và thiết bị nano: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Vật liệu và thiết bị nano" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Âm thanh, sóng biển, động đất và nhiệt; Thế giới phẳng của cacbon; Sinh học và cơ học lượng tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p actvn 26/09/2023 2 0

 • Ebook Communication systems principles using MATLAB R: Part 1

  Ebook Communication systems principles using MATLAB R: Part 1

  Part 1 book "Communication systems principles using MATLAB R" includes content: Signals and systems; wired, wireless, and optical systems; modulation and demodulation.

   283 p actvn 26/09/2023 3 0

 • Ebook Communication systems principles using MATLAB R: Part 2

  Ebook Communication systems principles using MATLAB R: Part 2

  Part 2 book "Communication systems principles using MATLAB R" includes content: Internet protocols and packet delivery algorithms; quantization and coding; data transmission and integrity.

   276 p actvn 26/09/2023 2 0

 • Ebook Applied digital signal processing - Theory and practic: Part 1

  Ebook Applied digital signal processing - Theory and practic: Part 1

  Part 1 book "Applied digital signal processing - Theory and practic" includes content: Introduction, discrete-time signals and systems, the z-transform, fourier representation of signals, transform analysis of LTI systems, sampling of continuous time signals, the discrete fourier transform.

   450 p actvn 26/09/2023 2 0

 • Ebook Applied digital signal processing - Theory and practic: Part 2

  Ebook Applied digital signal processing - Theory and practic: Part 2

  Part 2 book "Applied digital signal processing - Theory and practic" includes content: Computation of the Discrete Fourier Transform; structures for discrete-time systems, design of FIR filters, design of IIR filters, multirate signal processing.

   559 p actvn 26/09/2023 2 0

 • Ebook Mạch điện tử 1: Phần 1 - Lê Tiến Thường

  Ebook Mạch điện tử 1: Phần 1 - Lê Tiến Thường

  Phần 1 của cuốn sách "Mạch điện tử 1" trình bày những nội dung chính sau: chương 1 - diode bán dẫn; chương 2 - transistor hai lớp tiếp giáp bijunction transistor - BJT; chương 3 - ổn định phân cực cho transistor BJT; chương 4 - thiết kế và phân tích tín hiệu nhỏ tần số thấp; chương 5 - transistor hiệu ứng trường FET. Mời các bạn cùng tham khảo!

   124 p actvn 26/09/2023 3 0

 • Ebook Mạch điện tử 1: Phần 2 - Lê Tiến Thường

  Ebook Mạch điện tử 1: Phần 2 - Lê Tiến Thường

  Phần 1 của cuốn sách "Mạch điện tử 1" trình bày những nội dung chính sau: chương 6 - mạch transistor ghép liên tầng; chương 7 - mạch khuếch đại hồi tiếp; trở kháng nhập và xuất; các ứng dụng khác của kỹ thuật hồi tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   122 p actvn 26/09/2023 3 0

 • Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 1 - TS. Nguyễn Tấn Phước

  Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 1 - TS. Nguyễn Tấn Phước

  Phần 1 của cuốn giáo trình "Linh kiện điện tử" trình bày những nội dung chính sau: chương 1 - cơ sở điện học; chương 2 - điện trở; chương 3 - tụ điện; chương 4 - cuộn dây, bộ biến áp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p actvn 26/09/2023 3 0

 • Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 2 - TS. Nguyễn Tấn Phước

  Giáo trình Linh kiện điện tử: Phần 2 - TS. Nguyễn Tấn Phước

  Phần 2 của cuốn giáo trình "Linh kiện điện tử" trình bày những nội dung chính sau: chương 5 - chất bán dẫn điện, diod bán dẫn; chương 6 - transistor, cấu tạo và nguyên lý; chương 7 - phân cực transistor; chương 8 - ba cách ráp căn bản và mạch tương đương; chương 9 - transistor trường ứng FET;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p actvn 26/09/2023 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=actvn