• Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 2): Phần 1

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 2): Phần 1

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các miền AD; Tìm hiểu và sử dụng các đặc điểm của Active Directory; Xây dựng một AD; Thiết kế và giải quyết trục trặc DNS liên quan đến AD; Khảo sát lại các site;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   341 p actvn 26/09/2022 4 0

 • Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 2): Phần 2

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 2) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tạo ra và quản lý các tài khoản người dùng; Tìm hiểu các quyền hạn và quyền truy cập của người dùng; Việc tạo ra các chính sách nhóm; Làm việc với các roaming user profile;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   539 p actvn 26/09/2022 4 0

 • Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 1): Phần 1

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 1): Phần 1

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về Windows Server 2003; Kiến thức cơ sở về phần mềm nối mạng, các server và bảo mật mạng; Microsoft management Console; Cài đặt và triển khai Windows Server;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   302 p actvn 26/09/2022 5 0

 • Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 1): Phần 2

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Windows Server 2003 (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu và sử dụng TCP/IP trong Windows Server 2003; Cơ sở hạ tầng TCP/IP. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   436 p actvn 26/09/2022 4 0

 • Bài giảng Truyền dẫn vô tuyến số - TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

  Bài giảng Truyền dẫn vô tuyến số - TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

  Ebook Truyền dẫn vô tuyến số nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở về truyền dẫn vô tuyến số để sinh viên có thể học được các môn tiếp theo của công nghệ vô tuyến như: Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập, Thông tin vệ tinh, Thông tin di động và các chuyên đề tự chọn.

   266 p actvn 26/09/2022 6 0

 • Bài giảng Truyền số liệu

  Bài giảng Truyền số liệu

  Bài giảng Truyền số liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về mạng viễn thông, những khái niệm cơ bản, chuyển đổi tương tự - số, giao tiếp vật lý, mã hóa số liệu, giao tiếp truyền số liệu, xử lý số liệu truyền, điều khiển liên kết số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p actvn 26/09/2022 3 0

 • Giáo trình Mô phỏng hệ thống viễn thông

  Giáo trình Mô phỏng hệ thống viễn thông

  Nội dung giáo trình gồm bốn chương chính: tổng quan về các hệ thống thông tin, các yếu tố tác động, các thông số cần đánh giá và khái quát chung về kĩ thuật mô phỏng.

   158 p actvn 26/09/2022 4 0

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Lê Phúc

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Lê Phúc

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin nhắm đến đối tượng sinh viên là những người vừa học vừa làm, do đó các vấn đề bảo mật thực tế trên mạng được quan tâm nhiều hơn là các cơ sở lý thuyết. Các chuyên đề về mật mã cũng được trình bày đơn giản theo cách nhìn của người sử dụng, không quá chuyên sâu về cơ sở toán học, do đó, nếu...

   137 p actvn 26/09/2022 6 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Công nghệ phần mềm; Tiêu chuẩn của sản phẩm phần mềm; Quản lý dự án; Xác định và phân tích yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p actvn 25/09/2022 9 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế phần mềm; Cài đặt phần mềm; Kiểm tra chất lượng phần mềm; Bảo trì phần mềm và quản lý thay đổi phần mềm; Đóng gói phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p actvn 25/09/2022 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành mạng: Phần 1

  Bài giảng Hệ điều hành mạng: Phần 1

  Bài giảng Hệ điều hành mạng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản và cài đặt; Quản lý tài nguyên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   199 p actvn 25/09/2022 7 0

 • Bài giảng Hệ điều hành mạng: Phần 2

  Bài giảng Hệ điều hành mạng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Hệ điều hành mạng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quản lý đĩa và máy in; Cấu hình và quản lý các dịch vụ mạng của windows server; Hệ thống bảo mật của window server; Cấu hình windows server cho mobile computing; Sử dụng Synchronization Manager để đồng bộ hoá các file.

   141 p actvn 25/09/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số