• Ebook .Net toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual studio .Net IDE): Phần 1

  Ebook .Net toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual studio .Net IDE): Phần 1

  Cuốn sách ".Net toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual studio .Net IDE)" được viết dành cho những ai muốn triển khai những ứng dụng chạy trên Windows hoặc trên WEB dựa trên nền .NET. Chắc chắn là có nhiều bạn đã quen viết C , Java hoặc Visual Basic hoặc Pascal. Cũng có thể bạn đọc khác lại quen với một ngôn ngữ khác hoặc chưa có kinh nghiệm gì về lập...

   298 p actvn 23/05/2023 15 0

 • Ebook .Net toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual studio .Net IDE): Phần 2

  Ebook .Net toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual studio .Net IDE): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn ".Net toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual studio .Net IDE)" trình bày các nội dung: Giao diện; bản dãy, Indexers và Collections; chuỗi chữ và biểu thức regular; thụ lý các biệt lệ; ủy thác và tình huống; lập trình trên môi trường .NET. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   313 p actvn 23/05/2023 10 0

 • Ebook .Net toàn tập (Tập 3: Lập trình giao diện người dùng theo C# - Lập trình Visual C# thế nào?): Phần 1

  Ebook .Net toàn tập (Tập 3: Lập trình giao diện người dùng theo C# - Lập trình Visual C# thế nào?): Phần 1

  Vì đây là một bộ sách tự học không cần thầy, chỉ cần có một cái máy tính được cài đặt .NET. Đối với ai chưa hề có kinh nghiệm lập trình, thì hơi khó một chút, nhưng cày đi cày lại thì cũng vượt qua nhanh chóng những khó khăn này. Còn đối với những ai đã có kinh nghiệm lập trình, thì sẽ mê ngay ngôn ngữ này và chỉ trong một thời gian ngắn....

   43 p actvn 23/05/2023 8 0

 • Ebook .Net toàn tập (Tập 3: Lập trình giao diện người dùng theo C# - Lập trình Visual C# thế nào?): Phần 2

  Ebook .Net toàn tập (Tập 3: Lập trình giao diện người dùng theo C# - Lập trình Visual C# thế nào?): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn ".Net toàn tập (Tập 3: Lập trình giao diện người dùng theo C# - Lập trình Visual C# thế nào?)" trình bày các nội dung: Thiết kế giao diện theo lớp và theo tầng nấc; tìm hiểu đồ họa và GDI+; tìm hiểu về biểu mẫu và lớp Form; cơ bản về lớp Control; tìm hiểu về Windows Forms Controls; các ô control tiên tiến; các ô...

   56 p actvn 23/05/2023 8 0

 • Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 1

  Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 1

  Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 1 presents the following content: Chapter 1 introduction to public-key cryptography, chapter 2 algebraic background, chapter 3 background on p-adic numbers, chapter 4 background on curves and jacobians, chapter 5 varieties over special fields, chapter 6 background on pairings, chapter 7 background on weil descent, chapter 8 cohomological backgroundon point counting, chapter 9...

   423 p actvn 23/05/2023 9 0

 • Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 2

  Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 2

  Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 2 presents the following content: Chapter 16 implementation of pairings, chapter 17 point counting on elliptic and hyperelliptic curves, chapter 18 complex multiplication, chapter 19 generic algorithms for computing discrete logarithms, chapter 20 index calculus, chapter 21 index calculus for hyperelliptic curves, chapter 22 transfer of discrete logarithms, chapter 23 algebraic...

   420 p actvn 23/05/2023 10 0

 • Ebook Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Phần 1

  Ebook Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Phần 1

  Ebook Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Phần 1 gồm có 5 chương sau: Chương 1: Tổng quan về mô hình hóa phần mềm; Chương 2: Các khái niệm cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng; Chương 3: Yêu cầu hệ thống và mô hình nghiệp vụ; Chương 4: Mô hình phân tích đối tượng; Chương 5: Các mô hình phân tích...

   144 p actvn 23/05/2023 8 0

 • Ebook Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Phần 2

  Ebook Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Phần 2

  Ebook Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 6: Các mô hình thiết kế tương tác; Chương 7: Mô hình kiến trúc logic; Chương 8: Mô hình kiến trúc vật lý; Chương 9: Mô hình phân tích và thiết kế một ca sử dụng; Chương 10: Mô hình thiết kế đối tượng.

   77 p actvn 23/05/2023 10 0

 • Ebook Computer networking: A top down approach (7th, converted) - Part 1

  Ebook Computer networking: A top down approach (7th, converted) - Part 1

  Ebook Computer networking: A top down approach (7th, converted) - Part 1 presents the following content: Chapter 1 computer networks and the internet, chapter 2 application layer, chapter 3 transport layer, chapter 4 the network layer: data plane, chapter 5 the network layer: control plane.

   492 p actvn 23/05/2023 9 0

 • Ebook Computer networking: A top down approach (7th, converted) - Part 2

  Ebook Computer networking: A top down approach (7th, converted) - Part 2

  Ebook Computer networking: A top down approach (7th, converted) - Part 2 presents the following content: Chapter 6 the link layer and lans, chapter 7 wireless and mobile networks, chapter 8 security in computer networks, chapter 9 multimedia networking.

   364 p actvn 23/05/2023 8 0

 • Giáo trình Trí tuệ nhân tạo - Cơ sở và ứng dụng (Ngành Kỹ thuật máy tính): Phần 2

  Giáo trình Trí tuệ nhân tạo - Cơ sở và ứng dụng (Ngành Kỹ thuật máy tính): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Trí tuệ nhân tạo - Cơ sở và ứng dụng" trình bày các nội dung: Mạng nơ - ron hồi quy (Recurrent neural netwwork), học sâu và ứng dụng (deep leaning and its applications). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p actvn 23/05/2023 11 0

 • Giáo trình Trí tuệ nhân tạo - Cơ sở và ứng dụng (Ngành Kỹ thuật máy tính): Phần 1

  Giáo trình Trí tuệ nhân tạo - Cơ sở và ứng dụng (Ngành Kỹ thuật máy tính): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Trí tuệ nhân tạo - Cơ sở và ứng dụng" trình bày các nội dung: Tổng quan về trí tuệ nhân tạo, mạng Nơ - Ron nhân tạo, huấn luyện mạng Nơ - Ron, mạng Nơ - Ron tích chập (convolutional neural netwwork). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p actvn 23/05/2023 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số