• Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 Version 4.0: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 Version 4.0: Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Mạng căn bản 1 - Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 Version 4.0" trình bày những nội dung chính sau: Chương 1 - Cuộc sống trong thời đại mạng máy tính; Chương 2 - Sự truyền thông qua mạng; Chương 3 - Những giao thức và tính năng của lớp ứng dụng; Chương 4 - Lớp vận chuyển; Chương 5 - Lớp mạng; Chương 6 - Địa chỉ IPv4;......

   230 p actvn 30/11/2023 13 0

 • Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 Version 4.0: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 Version 4.0: Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Mạng căn bản 1 - Giáo trình Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 1 Version 4.0" tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Chương 7 - Lớp liên kết dữ liệu; Chương 8 - Lớp vật lý của mô hình OSI; Chương 9 - Ethernet; Chương 10 - Lên kế hoạch và đi dây mạng; Chương 11 - Cấu hình và kiểm tra mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   230 p actvn 30/11/2023 13 0

 • Ebook Ngôn ngữ lập trình C: Phần 1 - Quách Tuấn Ngọc

  Ebook Ngôn ngữ lập trình C: Phần 1 - Quách Tuấn Ngọc

  Phần 1 của cuốn sách "Ngôn ngữ lập trình C" trình bày những nội dung chính sau: Chương 1 - Mở đầu; Chương 2 - Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C; Chương 3 - Các kiểu dữ liệu cơ sở; Chương 4 - Biểu thức, câu lệnh và các phép toán; Chương 5 - Vào/ra dữ liệu; Chương 6 - Các câu lệnh điều kiện; Chương 7 - Thực hành Turbo C++ 3.0 và 4.5; Chương 8 - Vòng...

   211 p actvn 30/11/2023 13 0

 • Ebook Ngôn ngữ lập trình C: Phần 2 - Quách Tuấn Ngọc

  Ebook Ngôn ngữ lập trình C: Phần 2 - Quách Tuấn Ngọc

  Phần 2 của cuốn sách "Ngôn ngữ lập trình C" trình bày những nội dung chính sau: Chương 11 - Xâu kí tự (String); Chương 12 - Kiểu dữ liệu cấu trúc (Structure); Chương 13 - Kiểu dữ liệu tự định nghĩa; Chương 14 - Kiểu dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu kiểu tệp (File); Chương 15 - Cấu trúc động của dữ liệu; Chương 16 - Các mô hình bộ nhớ của C;... Mời...

   210 p actvn 30/11/2023 10 0

 • Ebook Lập trình IOT với Arduino ESP8266 và XBEE: Phần 1

  Ebook Lập trình IOT với Arduino ESP8266 và XBEE: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lập trình IOT với Arduino ESP8266 và XBEE" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tổng quan, tổng quan về cảm biến, thực hành với Arduino, Arduino và cảm biến, tìm hiểu truyền thông không dây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   221 p actvn 30/11/2023 12 0

 • Ebook Lập trình IOT với Arduino ESP8266 và XBEE: Phần 2

  Ebook Lập trình IOT với Arduino ESP8266 và XBEE: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Lập trình IOT với Arduino ESP8266 và XBEE" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Cấu hình cho ESP8266, bài tập cơ bản dùng ESP8266, một số tính năng khác của ESP8266, sử dụng micro python trong ESP8266, lập trình IOT với Arduino và XBEE. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   261 p actvn 30/11/2023 7 0

 • Ebook Tối ưu hóa - Cơ sở lý thuyết và ứng dụng trong công nghệ bưu chính viễn thông: Phần 1

  Ebook Tối ưu hóa - Cơ sở lý thuyết và ứng dụng trong công nghệ bưu chính viễn thông: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tối ưu hóa - Cơ sở lý thuyết và ứng dụng trong công nghệ bưu chính viễn thông" trình bày những nội dung chính sau: tìm hiểu về tối ưu hóa, quy hoạch tuyến tính, quy hoạch phi tuyến, quy hoạch nguyên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   188 p actvn 30/11/2023 6 0

 • Ebook Tối ưu hóa - Cơ sở lý thuyết và ứng dụng trong công nghệ bưu chính viễn thông: Phần 2

  Ebook Tối ưu hóa - Cơ sở lý thuyết và ứng dụng trong công nghệ bưu chính viễn thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tối ưu hóa - Cơ sở lý thuyết và ứng dụng trong công nghệ bưu chính viễn thông" tiếp tục trình bày các nội dung sau: quy hoạch lịch, quy hoạch động, tối ưu đa mục tiêu, trò chơi tối ưu, một số vấn đề tối ưu hóa trong công nghệ viễn thông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   142 p actvn 30/11/2023 6 0

 • Ebook Kỹ thuật truyền số liệu: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật truyền số liệu: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Kỹ thuật truyền số liệu" trình bày những nội dung chính sau: Chương 1 - Mạng truyền số liệu và sự chuẩn hóa; Chương 2 - Giao tiếp vật lý; Chương 3 - Giao tiếp kết nối dữ số liệu; Chương 4 - Xử lý số liệu truyền;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p actvn 30/11/2023 8 0

 • Ebook Kỹ thuật truyền số liệu: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật truyền số liệu: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Kỹ thuật truyền số liệu" tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Chương 5 - Cơ sở của giao thức; Chương 6 - Các giao thức điều khiển liên kết số liệu; Chương 7 - Kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cục bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p actvn 30/11/2023 9 0

 • Ebook Bài tập ngữ pháp tiếng Anh - Câu trực tiếp và câu gián tiếp: Phần 1

  Ebook Bài tập ngữ pháp tiếng Anh - Câu trực tiếp và câu gián tiếp: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập ngữ pháp tiếng Anh - Câu trực tiếp và câu gián tiếp" bao gồm nhiều bài tập dạng chuyển câu nhằm giúp các bạn nắm được cấu trúc dạng câu hỏi trong câu trực tiếp - gián tiếp tiếng Anh cũng như vận dụng kiến thức đã học vào bài tập thực hành. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   66 p actvn 30/11/2023 8 0

 • Ebook Bài tập ngữ pháp tiếng Anh - Câu trực tiếp và câu gián tiếp: Phần 2

  Ebook Bài tập ngữ pháp tiếng Anh - Câu trực tiếp và câu gián tiếp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bài tập ngữ pháp tiếng Anh - Câu trực tiếp và câu gián tiếp" giới thiệu tới người đọc các bài tập trắc nghiệm tiếng Anh có phần đáp án để người đọc tự ôn tập và củng cố kiến thức của mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p actvn 30/11/2023 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=actvn