• Ebook Sự hạn chế quyền lực nhà nước: Phần 1 - GS. TS Nguyễn Đăng Dung

  Ebook Sự hạn chế quyền lực nhà nước: Phần 1 - GS. TS Nguyễn Đăng Dung

  Sách chuyên khảo Sự hạn chế quyền lực nhà nước: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: sự cần thiết phải giới hạn quyền lực nhà nước; hiến pháp-phương thức quan trọng nhất của hạn chế quyền lực nhà nước; nhà nước pháp quyền và chủ nghĩa hiến pháp-sự thể hiện tập trung lý thuyết về giới hạn quyền lực nhà nước; đảm...

   88 p actvn 26/09/2023 6 0

 • Ebook Sự hạn chế quyền lực nhà nước: Phần 2 - GS. TS Nguyễn Đăng Dung

  Ebook Sự hạn chế quyền lực nhà nước: Phần 2 - GS. TS Nguyễn Đăng Dung

  Tiếp nội dung phần 1, Sách chuyên khảo Sự hạn chế quyền lực nhà nước: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: quyền lực nhà nước giới hạn bằng việc phân chia, phân công, phân nhiệm, tự kiểm tra bên trong; chính phủ phải chịu trách nhiệm-tiêu điểm của hạn chế quyền lực nhà nước từ bên trong; những phương thức hạn chế quyền...

   186 p actvn 26/09/2023 6 0

 • Ebook Thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền: Phần 1

  Ebook Thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền" trình bày những nội dung về: dân chủ và thực hành dân chủ; thực hành dân chủ trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế - một số vấn...

   106 p actvn 26/09/2023 6 0

 • Ebook Thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền: Phần 2

  Ebook Thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền" tiếp tục trình bày những nội dung về: kinh nghiệm thực hành dân chủ của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới; thực hành dân chủ ở Việt Nam thực trạng và dự báo xu hướng; quan điểm, phương hướng và giải pháp thực hành dân chủ trong điều kiện...

   179 p actvn 26/09/2023 7 0

 • Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Cuốn sách "Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" chắt lọc kết quả nghiên cứu với những vấn đề lý luận về văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế; khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở nước ta trong thời kỳ đổi mới, đề xuất...

   363 p actvn 26/09/2023 6 0

 • Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" trình bày thực trạng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - những vấn đề đặt ra về văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải...

   111 p actvn 26/09/2023 6 0

 • Ebook Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính: Phần 1

  Ebook Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính: Phần 1

  Cuốn sách Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những vấn đề chung về tâm lý học quản lý; đặc điểm tâm lý của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p actvn 26/09/2023 7 0

 • Ebook Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính: Phần 2

  Ebook Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước; giao tiếp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p actvn 26/09/2023 7 0

 • Ebook Nguyên lý thiết kế thư viện: Phần 1

  Ebook Nguyên lý thiết kế thư viện: Phần 1

  Nội dung phần 1 cuốn sách "Nguyên lý thiết kế thư viện" tình bày các nội dung chính sau đây: lịch sử và quá trình phát triển của thư viện; nội dung sử dụng các chức năng của công trình thư viện;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   72 p actvn 26/09/2023 6 0

 • Ebook Nguyên lý thiết kế thư viện: Phần 2

  Ebook Nguyên lý thiết kế thư viện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Nguyên lý thiết kế thư viện" tiếp tục trình bày các nội dung về: nguyên tắc cơ bản - ý tưởng kiến trúc tỏng tìm tòi sáng tác công trình thư viện; Kỹ thuật - an toàn và kinh tế trong công trình thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   69 p actvn 26/09/2023 7 0

 • Ebook Dẫn luận về xã hội học: Phần 1

  Ebook Dẫn luận về xã hội học: Phần 1

  Sách "Dẫn luận về xã hội học" của Steve Bruce là một dẫn nhập cô đọng về bộ môn khoa học mới mẻ nhưng những tầm nhìn của nó được đón nhận rộng rãi ở khắp mọi lĩnh vực. Phần 1 cuốn sách đề cập đến: vị thế của xã hội học; những tạo lập xã hội;... Mời các bạn cùng đón đọc nội dung chi tiết!

   91 p actvn 26/09/2023 6 0

 • Ebook Dẫn luận về xã hội học: Phần 2

  Ebook Dẫn luận về xã hội học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Dẫn luận về xã hội học" tiếp tục đề cập tới các vấn đề về xã hội học gồm: nguyên nhân và kết quả, thế giới hiện đại, những kẻ mạo danh,... Mời các bạn cùng đón đọc nội dung chi tiết!

   96 p actvn 26/09/2023 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=actvn
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERactvn200vi