• Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Công nghệ phần mềm; Tiêu chuẩn của sản phẩm phần mềm; Quản lý dự án; Xác định và phân tích yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p actvn 25/09/2022 9 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế phần mềm; Cài đặt phần mềm; Kiểm tra chất lượng phần mềm; Bảo trì phần mềm và quản lý thay đổi phần mềm; Đóng gói phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p actvn 25/09/2022 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành mạng: Phần 1

  Bài giảng Hệ điều hành mạng: Phần 1

  Bài giảng Hệ điều hành mạng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản và cài đặt; Quản lý tài nguyên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   199 p actvn 25/09/2022 7 0

 • Bài giảng Hệ điều hành mạng: Phần 2

  Bài giảng Hệ điều hành mạng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Hệ điều hành mạng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quản lý đĩa và máy in; Cấu hình và quản lý các dịch vụ mạng của windows server; Hệ thống bảo mật của window server; Cấu hình windows server cho mobile computing; Sử dụng Synchronization Manager để đồng bộ hoá các file.

   141 p actvn 25/09/2022 5 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ hình thức: Phần 1

  Bài giảng Ngôn ngữ hình thức: Phần 1

  Bài giảng Ngôn ngữ hình thức: Phần 1 nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tổng quan về ngôn ngữ, văn phạm và automat; giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về văn phạm chính quy và automat hữu hạn, văn phạm phi ngữ cảnh và automat đẩy xuống là công cụ dùng để xây dựng và phân tích từ vựng, cú pháp của các ngôn ngữ lập trình.

   107 p actvn 25/09/2022 2 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ hình thức: Phần 2

  Bài giảng Ngôn ngữ hình thức: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Ngôn ngữ hình thức: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày các kiến thức cơ bản về: Văn phạm phi ngữ cảnh (CFG); rút gọn văn phạm phi ngữ cảnh; chuẩn hoá văn phạm phi ngữ cảnh; tính chất của văn phạm phi ngữ cảnh; automat đẩy xuống (PDA); sự tương đương của PDA và CFG.

   140 p actvn 25/09/2022 4 0

 • Bài giảng Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam

  Bài giảng Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam

  Bài giảng Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Thể chế hóa hoạt động an toàn thông tin; Môi trường pháp lý hiện tại về an toàn thông tin; Đảm bảo điều kiện vận hành thể chế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   15 p actvn 25/09/2022 6 0

 • Bài giảng Triển khai Quy hoạch an toàn thông tin số quốc gia và xây dựng chính sách về an toàn thông tin số tại Việt Nam - TS. Vũ Quốc Khánh

  Bài giảng Triển khai Quy hoạch an toàn thông tin số quốc gia và xây dựng chính sách về an toàn thông tin số tại Việt Nam - TS. Vũ Quốc Khánh

  Bài giảng Triển khai Quy hoạch an toàn thông tin số quốc gia và xây dựng chính sách về an toàn thông tin số tại Việt Nam do TS. Vũ Quốc Khánh biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Tình hình triển khai quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia; Hoàn thiện môi trường pháp lý.

   34 p actvn 25/09/2022 4 0

 • Bài giảng Hệ thống bảo mật trong lưu trữ nhà nước - TS. Vũ Thị Minh Hương

  Bài giảng Hệ thống bảo mật trong lưu trữ nhà nước - TS. Vũ Thị Minh Hương

  Bài giảng Hệ thống bảo mật trong lưu trữ nhà nước do TS. Vũ Thị Minh Hương biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Bảo mật mức hành chính; Bảo mật mức hệ điều hành; Bảo mật mức Web Server; Bảo mật mức CSDL; Bảo mật mức ứng dụng; Bảo mật bằng hệ thống tường lửa (firewall). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   18 p actvn 25/09/2022 6 0

 • Bài giảng Về tình hình triển khai đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam - TS. Vũ Quốc Khánh

  Bài giảng Về tình hình triển khai đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam - TS. Vũ Quốc Khánh

  Bài giảng Về tình hình triển khai đảm bảo an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam do TS. Vũ Quốc Khánh biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Môi trường công nghệ thông tin; Môi trường pháp lý; Tình hình an toàn thông tin số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   33 p actvn 25/09/2022 4 0

 • Bài giảng An toàn mạng nâng cao: An toàn hệ thống với PSAD và pfSense PSAD

  Bài giảng An toàn mạng nâng cao: An toàn hệ thống với PSAD và pfSense PSAD

  An toàn hệ thống với PSAD và pfSense PSAD: Giới thiệu về tính năng và cách cài đặt PSAD, cấu hình iptables policy, giới thiệu pfSense, các đặc tính mong muốn đối với Firewall mới, một số Firewall thương mại, các bước cài đặt pfSense ... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p actvn 25/09/2022 4 0

 • Bài giảng ZombieZERO giải pháp phòng chống tấn công APT hai lớp

  Bài giảng ZombieZERO giải pháp phòng chống tấn công APT hai lớp

  Bài giảng ZombieZERO giải pháp phòng chống tấn công APT hai lớp trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về ZombieZERO; ZombieZERO Inspector; ZombieZERO Agent; Tại sao lựa chọn ZombieZERO. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   31 p actvn 25/09/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số