• Bài giảng Quản lý mạng: Chương 1 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản lý mạng: Chương 1 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Quản lý mạng: Chương 1" được biên soạn bởi GV. Nguyễn Thị Phương Dung nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về mục đích và yêu cầu quản trị mạng; Kiển trúc chung cho quản trị mạng; Kiến trúc quản trị mạng Internet; Mô hình quản lý mạng Internet; Các chuẩn liên quan (OSI/ CMIP và SNMP/ IETF). Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   22 p actvn 22/05/2023 4 0

 • Bài giảng Quản lý mạng: Chương 2 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản lý mạng: Chương 2 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Quản lý mạng: Chương 2" được biên soạn bởi GV. Nguyễn Thị Phương Dung nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về các đối tượng cần quản lý của mô hình chức năng FCAPS; Các chức năng quản trị; Chính sách bảo mật đối với chủ đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   28 p actvn 22/05/2023 5 0

 • Bài giảng Quản lý mạng: Chương 3 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản lý mạng: Chương 3 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Quản lý mạng: Chương 3" được biên soạn bởi GV. Nguyễn Thị Phương Dung nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về mô hình tổ chức và mô hình thông tin gồm: mô hình tổ chức quản trị mạng Internet và mô hình thông tin (Information Model). Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   21 p actvn 22/05/2023 4 0

 • Bài giảng Quản lý mạng: Chương 4 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản lý mạng: Chương 4 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Quản lý mạng: Chương 4" được biên soạn bởi GV. Nguyễn Thị Phương Dung nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về mô hình truyền thông SNMP-IETF; Giới thiệu gia o thức SNMP; Mối quan hệ điều khiển truyền thông; Quản trị sự kiện;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   33 p actvn 22/05/2023 4 0

 • Bài giảng Quản lý mạng: Chương 5 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng Quản lý mạng: Chương 5 - GV. Nguyễn Thị Phương Dung

  Bài giảng "Quản lý mạng: Chương 5" được biên soạn bởi GV. Nguyễn Thị Phương Dung trình bày nội dung kiến thức về: Trung tâm khai thác& quản lý mạng; Cấu trúc của hệ thống quản lý mạng; Giao diện quản trị người - máy; Hỗ trợ nhân viên khai thác; An toàn trong khai thác và quản lý mạng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   34 p actvn 22/05/2023 6 0

 • Bài giảng An ninh mạng – Huỳnh Thanh Hòa

  Bài giảng An ninh mạng – Huỳnh Thanh Hòa

  "Bài giảng An ninh mạng – Huỳnh Thanh Hòa" trình bày tổng quan về an toàn bảo mật; xây dựng chính sách an toàn thông tin; mục tiêu và nguồn gốc của tấn công; các kiểu tấn công và thiệt hại.

   21 p actvn 22/05/2023 8 0

 • Bài giảng Tấn công mạng máy tính

  Bài giảng Tấn công mạng máy tính

  "Bài giảng Tấn công mạng máy tính" trình bày nguyên tắc truyền thông tin; kết thúc phiên; nguyên tắc Port scan; công cụ Portscan; định tuyến theo nguồn; chống giả mạo địa chỉ IP; kẻ tấn công chiếm quyền điều khiển...

   109 p actvn 22/05/2023 12 0

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin có nội dung gồm 3 chương: chương 1 - tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin; chương 2 - mật mã và xác thực thông tin; chương 3 - các ứng dụng bảo mật trong hệ thống thông tin... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   137 p actvn 22/05/2023 5 0

 • Bài giảng Nhập môn An toàn thông tin: Chương 2 - PGS. Nguyễn Linh Giang

  Bài giảng Nhập môn An toàn thông tin: Chương 2 - PGS. Nguyễn Linh Giang

  Bài giảng Nhập môn An toàn thông tin: Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phương pháp mật mã khóa đối xứng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Sơ đồ chung của phương pháp mật mã khóa đối xứng, một số phương pháp mật mã khóa đối xứng kinh điển, hệ mật hoàn hảo và không hoàn hảo, phương...

   77 p actvn 22/05/2023 6 0

 • Bài giảng Nhập môn An toàn thông tin: Chương 3 - PGS. Nguyễn Linh Giang

  Bài giảng Nhập môn An toàn thông tin: Chương 3 - PGS. Nguyễn Linh Giang

  Bài giảng Nhập môn An toàn thông tin: Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các hệ mật khóa công khai. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nguyên lý hệ mật khoá công khai, thuật toán RSA, sơ đồ trao đổi khoá Diffie-Hellman, một số hệ mật khóa công khai khác.

   46 p actvn 22/05/2023 5 0

 • Bài giảng Nhập môn An toàn thông tin: Chương 5 - PGS. Nguyễn Linh Giang

  Bài giảng Nhập môn An toàn thông tin: Chương 5 - PGS. Nguyễn Linh Giang

  Chương 5 - Bài toán xác thực. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Bài toán xác thực, tấn công vào hệ xác thực, các phương pháp xác thực thông điệp, chữ ký số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p actvn 22/05/2023 5 0

 • Bài giảng Nhập môn An toàn thông tin: Chương 4 - PGS. Nguyễn Linh Giang

  Bài giảng Nhập môn An toàn thông tin: Chương 4 - PGS. Nguyễn Linh Giang

  Chương 4 - Tin cậy hai bên. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân cấp khóa, quản trị và phân phối khóa trong sơ đồ mã hóa đối xứng, quản trị khóa trong sơ đồ mã hóa công khai, chia sẻ khóa phiên bí mật bằng hệ mã hóa công khai, đảm bảo tính mật.

   25 p actvn 22/05/2023 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số