• Ebook Oxford English for Information technology (Second edition): Part 2

  Ebook Oxford English for Information technology (Second edition): Part 2

  Ebook Oxford English for Information technology (Second edition): Part 2 has present the contents: communications systems, computing support, data security 1, data security 2, softwware engineering, people in computing, recent developments in IT, the future of IT, planning group presentation, defending a decision;...

   118 p actvn 27/02/2022 28 0

 • Ebook Oxford English for Information technology (Second edition): Part 1

  Ebook Oxford English for Information technology (Second edition): Part 1

  Ebook Oxford English for Information technology (Second edition): Part 1 has present the contents: computer users, computer architecture, computer applications, peripherals, operating systems, graphical user interfaces, applications programs, multimedia, networks, the internet, the world wide web, websites;...

   108 p actvn 27/02/2022 32 0

 • Bài giảng Xử lý ảnh số - GV. Mai Cường Thọ

  Bài giảng Xử lý ảnh số - GV. Mai Cường Thọ

  Trong bài giảng này, nhằm tập trung vào những khái niệm cơ bản của xử lý ảnh và giới hạn vấn đề trong phạm vi 2 chiều. Bài giảng gồm 6 chương với nội dung trình bày về: Tổng quan về hệ thống xử lý ảnh và các vấn đề trong xử lý ảnh, thu nhận ảnh và các kỹ thuật tái hiện ảnh, hệ thống xử lý tín hiệu số 2 chiều, các phép biến đổi...

   65 p actvn 28/03/2022 109 0

 • Ebook Audio & video số: Phần 1

  Ebook Audio & video số: Phần 1

  Ebook Audio & video số: Phần 1 có nội dung trình bày đại cương về audio và video; tái tạo âm thanh điện tử; biểu diễn màu sắc; tín hiệu video tương tự; hệ thống audio - video; hệ thống video bán chuyên nghiệp; hệ thống phát hình; chuyển đổi tương tự - số; camera ghi hình; truyền dẫn số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   184 p actvn 28/03/2022 101 0

 • Ebook Báo hiệu trong mạng viễn thông: Phần 2

  Ebook Báo hiệu trong mạng viễn thông: Phần 2

  "Ebook Báo hiệu trong mạng viễn thông: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về hệ thống báo hiệu kênh chung, hệ thống báo hiệu CCITT6, hệ thống báo hiệu CCITT7; chế độ báo hiệu không kết hợp; định dạng và mã các đơn vị tín hiệu; tính toán tải của đường báo hiệu; cấu hình mạng báo hiệu của các nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   129 p actvn 28/03/2022 107 0

 • Ebook Báo hiệu trong mạng viễn thông: Phần 1

  Ebook Báo hiệu trong mạng viễn thông: Phần 1

  "Báo hiệu trong mạng viễn thông: Phần 1" có nội dung trình bày về báo hiệu, báo hiệu giữa tổng đài và thuê bao, báo hiệu giữa tổng đài và tổng đài; báo hiệu thuê bao; báo hiệu kênh liên kết, báo hiệu đường dây và báo hiệu thanh ghi, các nguyên tắc truyền thông tin địa chỉ trong báo hiệu thanh ghi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p actvn 28/03/2022 103 0

 • Ebook Lập trình SQL căn bản: Phần 2

  Ebook Lập trình SQL căn bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Lập trình SQL căn bản: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về các hàm nhóm; dữ liệu thời gian trong SQL; truy vấn phức hợp và toán tử tập hợp; bảo mật trong SQL; sơ đồ thực thể quan hệ E-R và các đoạn kịch bản cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p actvn 28/03/2022 129 0

 • Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 2

  Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Ebook Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về xây dựng dự án quản lý tài khoản ngân hàng với VC++ .NET; debug và quản lý lỗi ngoại lệ trong VC++ .NET; Managed Extensions C++; tìm hiểu GDI+, event, delegate; xây dựng ứng dụng Managed C++ Application; ADO.NET và VC++ .NET; cài đặt ứng dụng ADO.NET trong...

   248 p actvn 28/03/2022 104 0

 • Ebook Sử dụng internet an toàn và hiệu quả: Phần 2

  Ebook Sử dụng internet an toàn và hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Truy cập web an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân khi truy cập internet, bảo vệ dữ liệu khi truy cập internet, những nguy cơ tiềm ẩn khi trẻ em truy cập internet,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p actvn 19/04/2022 99 0

 • Ebook Sử dụng internet an toàn và hiệu quả: Phần 1

  Ebook Sử dụng internet an toàn và hiệu quả: Phần 1

  Cuốn sách trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết để truy cập internet an toàn và hiệu quả, giúp hạn chế rủi ro, tăng cường độ an toàn cho dữ liệu trên máy tính, trên Internet. Sách gồm có 2 phần, phần 1 trình bày các nội dung: Internet và đối tượng phục vụ của cuốn sách; chuẩn bị trước khi cài đặt kết nối internet, phần mềm quảng cáo...

   113 p actvn 19/04/2022 109 0

 • Ebook Mastering VMware vSphere 5: Part 2

  Ebook Mastering VMware vSphere 5: Part 2

  Ebook Mastering VMware vSphere 5: Part 2 has present the contents ensuring high availability and business continuity; securing VMware vSphere; creating and managing Virtual Machines; using templates and vApps; managing resource allocation; balancing resource utilization; monitoring VMware vSphere performance;...

   389 p actvn 25/05/2022 55 0

 • Ebook Mastering VMware vSphere 5: Part 1

  Ebook Mastering VMware vSphere 5: Part 1

  Mastering VMware vSphere 5: Part 1 has present the contents introducing VMware vSphere 5; planning and installing VMware ESXi; installing and configuring vCenter Server; installing and configuring vSphere update manager; creating and configuring Virtual Networks; creating and configuring Storage Devices;...

   380 p actvn 25/05/2022 53 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số