• Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn bảo mật cho dữ liệu đám mây

  Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn bảo mật cho dữ liệu đám mây

  Luận văn tập trung nghiên cứu về điện toán đám mây, các vấn đề lưu trữ dữ liệu, an toàn dữ liệu trên điện toán đám mây; chỉ ra, phân tích những mặt ưu nhược điểm của các giải pháp đã được đưa vào sử dụng trong việc bảo vệ dữ liệu đám mây để làm rõ tính cấp thiết của đề tài. Đồng thời trình bày các phương pháp dự phòng nâng...

   68 p actvn 29/02/2020 501 6

 • Bài thu hoạch: Giải và biện luận phương trình bậc hai trong Maple

  Bài thu hoạch: Giải và biện luận phương trình bậc hai trong Maple

  Bài thu hoạch: Giải và biện luận phương trình bậc hai trong Maple trình bày những bước cơ bản để lập trình trong Mapple cũng như cách viết các thủ tục, cách gọi thực thi các thủ tục. Từ nền tảng này có thể xây dựng nên nhiều chương trình khác phục vụ cho công việc học tập và nghiên cứu khoa học và trong nhiều lĩnh vực khác.

   15 p actvn 24/04/2015 634 6

 • A practical agent programming language

  A practical agent programming language

  A practical agent programming language discusses the need for an eective and practical bdi based agent oriented programming language. It proposes an alternative by presenting the syn tax and semantics of a programming language, called 2apl (a practical agent programming language). This programming language facilitates the implementation of multi agent systems consisting of individual cognitive agents.

   17 p actvn 30/05/2015 510 4

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Hệ thống thông tin: Bảo mật dữ liệu bằng kỹ thuật giấu tin trong audio

  Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Hệ thống thông tin: Bảo mật dữ liệu bằng kỹ thuật giấu tin trong audio

  Luận án được thực hiện nghiên cứu với các mục tiêu: nghiên cứu và đề xuất một số thuật toán giấu tin trong audio thực hiện giấu trên miền thời gian, có thể áp dụng để giấu tin mật, nghiên cứu và đề xuất một số thuật toán giấu tin trong audio thực hiện giấu trên miền tần số, có thể bền vững trước một số tấn công cơ bản. Mời các...

   27 p actvn 29/02/2020 487 3

 • Bài tập môn học Viết chương trình mã hóa và giải mã bằng mật mã AES

  Bài tập môn học Viết chương trình mã hóa và giải mã bằng mật mã AES

  Trong bài báo cáo này chúng ta sẽ tìm hiểu về các chu trình làm việc của phương pháp mã hóa AES và ứng dụng viết một chương trình mã hóa và giải mã bằng AES sử dụng ngôn ngữ Python, rồi sau đó sẽ tìm hiểu các dạng tấn công vào AES và phương pháp phòng tránh.

   34 p actvn 28/01/2022 168 3

 • Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Nghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bản có độ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thống

  Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Nghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bản có độ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thống

  Đồ án tốt nghiệp chia làm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về các hệ mật mã, chương 2 - Một số phương pháp tấn công hệ mật mã truyền thống và chương 3 - Đề xuất thuật toán nhằm nâng cao độ an toàn cho hệ mật mã truyền thống. Mời các bạn tham khảo!

   84 p actvn 27/10/2021 264 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=actvn