Bộ sưu tập Mật mã - An toàn thông tin

Bộ sưu tập "Mật mã - An toàn thông tin" giới thiệu các cuốn sách, giáo trình hay về về an toàn bảo mật thông tin mạng, bảo mật thông tin dữ liệu, cách phòng chống tội phạm mạng, an toàn công nghệ thông tin,... Đây là những tài liệu thú vị dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm đến lĩnh vực mã hóa thông tin, an toàn thông tin dùng làm tài liệu học tập nghiên cứu