Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 1 - Phạm Ngọc Hưng

Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 1: Giới thiệu lập trình hệ nhúng" cung cấp cho sinh viên 4 nội dung chính bao gồm: Giới thiệu về lập trình hệ nhúng, giới thiệu KIT FriendlyArm micro2440, hệ điều hành nhúng Linux, môi trường lập trình KIT FriendlyArm2440. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.