Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 4 - Phạm Ngọc Hưng

Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 4: Kỹ thuật lập trình nâng cao" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được khái niệm tiến trình (process), quan hệ giữa các tiến trình; trình bày được cơ chế sử dụng signal để giao tiếp, giữa các tiến trình; lập trình sử dụng kỹ thuật đa tiến trình; trình bày khái niệm luồng; lập trình ứng dụng đa luồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.