Ebook 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần: Phần 1

Cuốn sách "70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần" được biên soạn tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử, đặc biệt làm rõ những vấn đề mới về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta trong tình hình mới. Cuốn sách gồm có 3 nội dung lớn và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày về quân đội nhân dân Việt Nam và cội nguồn sức mạnh tinh thần; sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam - bảy thập kỷ phát triển và thăng hoa rực rỡ. Mời bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.