Ebook Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây: Phần 1

Ebook "Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây" trình bày các thành phần để nối mạng không dây thông thường và hướng dẫn các tiến trình lắp đặt mạng không dây điển hình tại nhà, tại nơi làm việc, tại khu trường đại học và cộng động. Sách gồm 16 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: giới thiệu công nghệ không dây; tiêu chuẩn và những mong đợi về mạng không dây; các điểm cơ bản về mạng không dây; anten và cáp; các thành phần mạng không dây thông thường;... Mời các bạn cùng tham khảo!