Ebook Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây: Phần 2

Ebook "Hướng dẫn cài đặt, gỡ rối và sửa chữa mạng không dây" trình bày các thành phần để nối mạng không dây thông thường và hướng dẫn các tiến trình lắp đặt mạng không dây điển hình tại nhà, tại nơi làm việc, tại khu trường đại học và cộng động. Sách gồm 16 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: các giải pháp truy cập không dây và bảo mật; dữ liệu cấu hình hệ thống; thiết lập một mạng không dây SOHO; các mạng không dây vùng lân cận và cộng đồng; những tiêu chuẩn và xu hướng sắp tới;... Mời các bạn cùng tham khảo!