Ebook Kỹ thuật lập trình điểu khiển hệ thống - Đỗ Xuân Tiến

Cuốn sách được biên soạn nhằm đáp ứng các yêu cầu về khả năng thiết lập cơ chế đồng bộ trong hoạt động của các đối tượng có môi trường làm việc rất khác nhau như điện, điện tử, cơ, cơ - điện, quang điện tử,... Nội dung sách gồm 7 chương có nội dung cụ thể như sau: Tổ chức chung của máy tính PC, cơ chế quản lý của hệ điều hành đơn nhiệm MSDOS, giao tiếp giữa hệ vi xử và máy tính PC, lập trình hệ thống trên Windows, lập trình điều khiển hệ đa phương tiện, lập trình điều khiển hệ truyền tin Modem và lập trình Netbios. Ngoài ra còn có thêm 2 phụ lục: Các vector ngắt của hệ điều hành và tập lệnh cho Modem Smartlink.