Ebook Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống: Phần 1

Ebook "Kỹ thuật lập trình điều khiển hệ thống" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức chung của máy tính PC; Cơ chế quản lý của hệ điều hành đơn nhiệm MSDOS; Giao tiếp giữa hệ vi xử lý và máy tính PC;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.