Ebook Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý: Phần 1

Ebook "Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kiến trúc hệ vi xử lý; Bộ vi xử lý 16 Bit 80286 Intel; Lập trình Assembly cho hệ vi xử lý; Thiết kế hệ vi xử lý chuyên dụng; Cổng trao đổi thông tin với ngoại vi; Chế độ ngắt của bộ vi xử lý;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.