Ebook Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Truyền thông tin nối tiếp; Biến đổi tín hiệu tương tự - số và tín hiệu số - tương tự; Hệ xử lý On-chip; Tập lệnh của hệ vi xử lý On-chip 80C51; Thiết kế hệ xử lý trên hệ vi xử lý On-chip 80C51; Hệ xử lý song song. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.