Ebook Lập trình Matlab và ứng dụng - Th.S Nguyễn Hoàng Hải

Để cung cấp cho các bạn một công cụ trợ giúp hữu ích của tin học ứng dụng, tác giả biên soạn cuốn sách "Lập trình Matlab và ứng dụng" dành cho sinh viên khối hoa học và kỹ thuật do nhóm tác giả của bộ môn Hệ thống Viễn thông thuộc khối khoa Điện tử viễn thông biên soạn. Tiêu đề của cuốn sách đã cho thấy rõ đối tượng mà các tác giả muốn hướng tới là những sinh viên đang theo học tại các trường kỹ thuật. Cuốn sách gồm 24 chương cập nhật những nội dung kiến thức mới nhất về Matlab và ứng dụng của nó.