Ebook Thiết kế các giải pháp cho mạng không dây: Phần 1

Ebook "Thiết kế các giải pháp cho mạng không dây" được biên soạn nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ hơn về công nghệ không dây, cách xây dựng và bảo vệ cũng như các phải pháp cho công nghệ này. Phần 1 của cuốn sách trình bày những nội dung về: Xây dựng và sử dụng mạng không dây; các giải pháp bảo mật không dây; mở rộng mạng không dây;... Mời các bạn cùng tham khảo!