Ebook Thiết kế các giải pháp cho mạng không dây: Phần 2

Ebook "Thiết kế các giải pháp cho mạng không dây" được biên soạn nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ hơn về công nghệ không dây, cách xây dựng và bảo vệ cũng như các phải pháp cho công nghệ này. Phần 1 của cuốn sách trình bày những nội dung về: Các phải pháp gia đình không dây; các giải pháp di động không dây; xử lý sự cố thế giới di động;... Mời các bạn cùng tham khảo!