Giáo trình Kỹ năng giao tiếp - Ths. Chu Văn Đức

Trong cuốn sách này tác giả tổng hợp những lý luận về giao tiếp của các tác giả trong và ngoài nước, đồng thời hướng dẫn thực hành, rèn luyện những kỹ năng giao tiếp cơ bản, cần thiết cho bạn học. Cuốn sách bao gồm những nội dung sau: Khái quát chung về giao tiếp, cấu trúc của giao tiếp, các phương tiện giao tiếp, phong cách giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp cơ bản, giao tiếp trực tiếp, thương lượng, giao tiếp qua điện thoại, giao tiếp qua thư tín, giao tiếp văn phòng và cuối cùng là văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài.