• Giáo trình Tâm lý học phát triển (In lần thứ ba): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học phát triển (In lần thứ ba): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học phát triển (In lần thứ ba) được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy môn Tâm lí học phát triển của sinh viên và cán bộ giảng dạy, bộ môn Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm, khoa Tâm lí - Giáo dục học. Cấu trúc của giáo trình gồm 9 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 giới thiệu những vấn...

   106 p actvn 22/07/2022 24 0

 • Giáo trình Tâm lý học phát triển (In lần thứ ba): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học phát triển (In lần thứ ba): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học phát triển (In lần thứ ba): Phần 2 đề cập các nội dung chủ yếu của sự phát triển tâm lí cá nhân qua các giai đoạn lứa tuổi từ sơ sinh đến tuổi thành niên. Phần 2 gồm có những chương: Chương 6 sự phát triển tâm lí của trẻ mẫu giáo (Từ 3 đến 6 tuổi), chương 7 sự phát triển tâm lí của lứa tuổi nhi đồng (Tuổi học sinh...

   117 p actvn 22/07/2022 23 0

 • Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1): Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương I Các nước tư bản giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 - 1939), chương II các nước tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, chương III các cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Mời bạn...

   129 p actvn 27/06/2022 63 0

 • Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1) đề cập đến những nội dung về Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa hiện thực từ năm 1917 đến nay; các nước tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay và cuộc Cách mạng khoa học - công nghệ lần thứ hai. Giáo trình gồm có 2 phần với 6 chương, phần 1 gồm có 3 chương đầu với những...

   109 p actvn 27/06/2022 57 0

 • Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 2): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 2): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 2) gồm có 2 phần. Phần 1 đề cập khái quát những vấn đề cơ bản về quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918 đến nay; trình bày về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   71 p actvn 27/06/2022 52 0

 • Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 2): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 2): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 2): Phần 2 trình bày toàn bộ quá trình phát triển, thắng lợi của các phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi và Mỹ La Tinh từ 1918 đến nay, các công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   197 p actvn 27/06/2022 55 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918: Phần 1

  Giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của lịch sử dân tộc trong hơn một nửa thế kỷ, kể từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam cho đến hết Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918). Giáo trình được biên soạn thành 2 chương, trong phần 1 sẽ trình bày lịch sử nước Việt Nam trước và trong cuộc kháng chiến chống...

   115 p actvn 27/06/2022 71 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918" trình bày chuyển biến mới về kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX; các cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX; phong trào đấu tranh của nhân dân Việt nam trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).

   125 p actvn 27/06/2022 60 0

 • Giáo trình Các thuộc tính tâm lí điển hình của nhân cách: Phần 1

  Giáo trình Các thuộc tính tâm lí điển hình của nhân cách: Phần 1

  Giáo trình Các thuộc tính tâm lí điển hình của nhân cách được biên soạn theo khung chương trình của Hội đồng Khoa học tổ Tâm lí học đại cương - Khoa Tâm lí Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung hai chương đầu bao gồm: Tình cảm và lý trí, xu hướng nhân cách. Mời các...

   158 p actvn 27/06/2022 27 0

 • Giáo trình Các thuộc tính tâm lí điển hình của nhân cách: Phần 2

  Giáo trình Các thuộc tính tâm lí điển hình của nhân cách: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Khí chất, tính cách, năng lực. Giáo trình được biên soạn dành cho các bạn sinh viên ngành Tâm lý và Giáo dục học dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   107 p actvn 27/06/2022 24 0

 • Ebook Học tập đạo đức Bác Hồ: Phần 1

  Ebook Học tập đạo đức Bác Hồ: Phần 1

  Trong cuốn sách "Học tập đạo đức Bác Hồ", tác giả luận giải một cách độc đáo về tư tưởng, tình cảm, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, vừa giản dị và sâu sắc. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương I: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chương II: nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh,...

   60 p actvn 30/11/2021 118 1

 • Ebook Học tập đạo đức Bác Hồ: Phần 2

  Ebook Học tập đạo đức Bác Hồ: Phần 2

  Ebook Học tập đạo đức Bác Hồ: Phần 2 trình bày các nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và những vấn đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của nhân dân ta ngày nay. Cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương...

   117 p actvn 30/11/2021 110 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số