• Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 giới thiệu nội dung về Tổng quan cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nội dung các chương trong môn học, hình thức kiểm tra, câu hỏi và bài tập cuối chương. Mời các bạn tham khảo.

   33 p actvn 19/04/2022 78 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 trình bày nội dung về tìm kiếm và sắp xếp nội. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nhu cầu tìm kiếm, sắp xếp dữ liệu ; Các giải thuật tìm kiếm nội; Các giải thuật sắp xếp nội. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   191 p actvn 19/04/2022 69 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 trình bày nội dung về danh sách liên kết kép. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa, các thao tác trên list kép; Danh sách liên kết vòng: Danh sách có nhiều mối liên kết. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p actvn 19/04/2022 65 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6

  Nối tiếp chương 5, Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 giới thiệu nội dung về cây và cây nhị phân. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa, khái niệm và ví dụ minh họa, một số tính chất của cây nhị phân, cấu trúc dữ liệu và duyêt cây nhị phân. Mời các bạn tham khảo.

   16 p actvn 19/04/2022 56 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7 trình bày nội dung về cây nhị phân tìm kiếm, cây nhị phân tìm kiếm cân bằng. Những nội dung chính trong chương này gồm có: định nghĩa, cấu trúc dữ liệu, các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm, Các trường hợp mất cân bằng. Kính mời quý độc giả tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p actvn 19/04/2022 64 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 8

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 8

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 8 có nội dung về Cây B-tree. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa cây B-tree, khai báo, các phép toán, câu hỏi và bài tập về cây B-tree. Kính mời quý độc giả tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p actvn 19/04/2022 73 0

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.1

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.1

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Mô tả yêu cầu của ứng dụng, kỹ năng xây dựng ứng dụng, mô hình hóa ứng dụng, một số tài liệu và báo cáo cơ bản cho ứng dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p actvn 25/02/2019 325 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.2

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.2

  Nội dung chương 3.2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phân tích thiết kế hệ thống (review)", cụ thể như: Các khái niệm trong phân tích thiết kế hướng đối tượng, Use cases và phân tích yêu cầu, các mô hình trong phân tích thiết kế hướng đối tượng,...

   60 p actvn 25/02/2019 330 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.3

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.3

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.3 cung cấp cho người học các kiến thức: Phân biệt các thành phần trong mô hình lớp (Class Diagram - UML) với EER, chuyển từ mô hình lớp sang EER.

   14 p actvn 25/02/2019 475 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.4

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.4

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.4 trình bày về "Lập trình hướng đối tượng hỗ trợ xây dựng ứng dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lập trình hướng đối tượng, lập trình giao diện, lưu trữ tập tin, lập trình cơ sở dữ liệu.

   36 p actvn 25/02/2019 331 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.5

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.5

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.5 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổ chức và lưu tên file, thư mục Các kiểu quy ước viết hoa, cách tổ chức, đặt tên cho Function, Class, quy tắc đặt tên biến Comment trong quá trình viết Code, Coding Plan, Code Review,...

   17 p actvn 25/02/2019 308 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 4

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 4

  Nội dung Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kiểm thử chức năng ứng dụng", cụ thể như: Kiểm định ứng dụng, đóng gói ứng dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p actvn 25/02/2019 346 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số