• Ebook A graduate course in applied cryptography: Part 1

  Ebook A graduate course in applied cryptography: Part 1

  Part 1 of ebook "A graduate course in applied cryptography" develops symmetric encryption which explains how two parties, Alice and Bob, can securely exchange information when they have a shared key unknown to the attacker. We discuss data confidentiality, data integrity, and the important concept of authenticated encryption.

   411 p actvn 29/11/2023 3 0

 • Ebook A graduate course in applied cryptography: Part 2

  Ebook A graduate course in applied cryptography: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "A graduate course in applied cryptography" develops the concepts of public-key encryption and digital signatures, which allow Alice and Bob to communicate securely, without having a pre-shared secret key. About cryptographic protocols, such as protocols for user identification, key exchange, zero knowledge, and secure computation.

   489 p actvn 29/11/2023 3 0

 • Giáo trình Logic học ký hiệu: Phần 1

  Giáo trình Logic học ký hiệu: Phần 1

  Giáo trình Logic học ký hiệu được biên soạn dùng tài liệu học tập cho học viên cao học ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lý luận chính trị và những người quan tâm khác bước đầu làm quen với bộ môn này, biết vận dụng để xử lý một số tình huống khoa học và thực tiễn cụ thể. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn...

   34 p actvn 29/11/2023 4 0

 • Giáo trình Logic học ký hiệu: Phần 2

  Giáo trình Logic học ký hiệu: Phần 2

  Giáo trình Logic học ký hiệu: Phần 2 bao gồm các bài tập mẫu, hướng dẫn các bước giải từng loại bài tập. Trên cơ sở thực hiện các bài tập mẫu, học viên có thể tự giải các bài tập, giải quyết các tình huống logic theo các nội dung trong phần bài tập của giáo trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   65 p actvn 29/11/2023 3 0

 • Ebook Encyclopedia of artificial intelligence

  Ebook Encyclopedia of artificial intelligence

  Ebook "Encyclopedia of artificial intelligence" includes content: Adaptive business intelligence, adaptive neuro fuzzy systems, advanced cellular neural networks image processing, agent based intelligent system modeling, ai and ideas by statistical mechanics, an ai walk from pharmacokinetics to marketing, ambient intelligence, ambient intelligence environments,....and other contents.

   1676 p actvn 25/10/2023 34 0

 • Ebook Entropy and information theory

  Ebook Entropy and information theory

  Ebook "Entropy and information theory" includes content: Information sources, entropy and information, the entropy ergodic theorem, information rates I, relative entropy, information rates II, relative entropy rates, ergodic theorems for densities,... and other contents.

   306 p actvn 25/10/2023 39 0

 • Ebook Essentials of error control coding

  Ebook Essentials of error control coding

  Ebook "Essentials of error control coding" includes content: Information and coding theory, block codes, cyclic codes, BCH codes, reed–solomon codes, convolutional codes, turbo codes, low density parity check codes.

   390 p actvn 25/10/2023 39 0

 • Ebook Error control coding fundamentals and applications

  Ebook Error control coding fundamentals and applications

  Ebook "Error control coding fundamentals and applications" includes content: Coding for reliable digital transmission and storage, introduction to algebra, linear block codes, important linear block codes, cyclic codes, binary BCH codes, nonbinary BHC codes, reed solomon codes, and decoding algorithms,...and other contents.

   624 p actvn 25/10/2023 39 0

 • Ebook Fundamentals of errorc orrecting codes

  Ebook Fundamentals of errorc orrecting codes

  Ebook "Fundamentals of errorc orrecting codes" includes content: Basic concepts of linear codes, bounds on the size of codes, finite fields, cyclic codes, BCH and reed solomon codes, duadic codes, weight distributions, designs, self-dual codes, some favorite self-dual codes, covering radius and cosets,.... and other contents.

   665 p actvn 25/10/2023 39 0

 • Một cải tiến cận an toàn kháng va chạm cho lược đồ Hirose trong mô hình mã pháp lý tưởng

  Một cải tiến cận an toàn kháng va chạm cho lược đồ Hirose trong mô hình mã pháp lý tưởng

  Bài viết đưa ra một cận an toàn kháng va chạm chặt hơn cho lược đồ Hirose. Kết quả khi áp dụng với mã khối có độ dài khối 128 bit và độ dài khoá 256 bit, ví dụ như AES-256, đó là không có một kẻ tấn công bất kỳ nào thực hiện ít hơn 2126.73 truy vấn có thể tìm được một va chạm cho hàm nén Hirose với xác suất lớn hơn 1/2.

   8 p actvn 25/10/2023 27 0

 • Thiết kế chế tạo khối tạo dao động ngoại sai MO2P.CT cho hệ thống trinh sát điện tử

  Thiết kế chế tạo khối tạo dao động ngoại sai MO2P.CT cho hệ thống trinh sát điện tử

  Bài viết này trình bày giải pháp thiết kế và chế tạo khối tạo dao động ngoại sai MO2P.CT thay thế cho khối MO2P nguyên bản của hệ thống trinh sát điện tử. Khối tạo dao động được thiết kế có những ưu điểm như quá trình thiết kế đơn giản, dòng tiêu thụ bé đồng thời cải thiện được độ ổn định của bộ dao động, tiết kiệm chi phí và...

   5 p actvn 25/10/2023 26 0

 • Tấn công tiêm lỗi trên AES-128 bằng phương pháp tấn công lỗi vi sai

  Tấn công tiêm lỗi trên AES-128 bằng phương pháp tấn công lỗi vi sai

  Mục đích của bài viết là nghiên cứu phương pháp tiêm lỗi vào quá trình mã hóa thiết bị, từ đó có thể xây dựng thuật toán trích xuất khóa K và làm vô hiệu hóa hệ thống an toàn của thiết bị.

   6 p actvn 25/10/2023 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=actvn