• Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 2 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 2 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 2 - Mã hóa và mã thống kê tối ưu" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm mã hóa, các thông số của mã hóa; Mã thống kê;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   10 p actvn 22/05/2023 5 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 3 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 3 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 3 - Mã hóa kênh. Mã khối tuyến tính" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản; Các khái niệm cơ bản của mã hóa sửa lỗi; Mã khối tuyến tính; Giải mã sửa lỗi; Mã Hamming. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   36 p actvn 22/05/2023 6 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 4 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 4 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 4 - Mã vòng CRC" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản; Mã hóa và giải mã không hệ thống; Mã hóa và giải mã dạng hệ thống; Thực hiện phần cứng mã hóa giải mã vòng CRC. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   21 p actvn 22/05/2023 5 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 5 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 5 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 5 - Mã tích chập. Thuật toán giải mã Viterbi" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản; Biểu diễn sơ đồ trạng thái và sơ đồ lưới của mã tích chập; Thuật toán giải mã Viterbi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   26 p actvn 22/05/2023 5 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 1 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 1 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 1 - Giới thiệu chung" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ thống thông tin; Định lý Shannon;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   17 p actvn 22/05/2023 5 0

 • Giáo trình Lý thuyết mạch tín hiệu (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết mạch tín hiệu (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình "Lý thuyết mạch tín hiệu - Tập 2" đề cập các phương pháp phân tích mạch phi tuyến ở chế độ xác lập và chế độ quá độ; mạng bốn cực tương hỗ, mạng bốn cực không tương hỗ và các ứng dụng của chúng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   99 p actvn 21/03/2023 41 5

 • Giáo trình Lý thuyết mạch tín hiệu (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết mạch tín hiệu (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Lý thuyết mạch tín hiệu" trình bày các nội dung: Mạng 4 cực không tương hỗ, ứng dụng của mạng 4 cực, một số kiến thức cơ bản về Matlab. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p actvn 21/03/2023 29 0

 • Giáo trình Đo lường và điều khiển từ xa: Phần 1

  Giáo trình Đo lường và điều khiển từ xa: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Đo lường và điều khiển từ xa" cung cấp cho người đọc các nội dung: Vài nét cơ bản về lý thuyết truyền tin, khái niệm và phân loại hệ thống đo lường và điều khiển xa trong công nghiệp (DMCS), các đặc tính thông tin của tín hiệu đo lường trong công nghiệp, điều chế tín hiệu, các phần tử cơ bản trong hệ thống đo lường...

   84 p actvn 21/03/2023 20 0

 • Giáo trình Đo lường và điều khiển từ xa: Phần 2

  Giáo trình Đo lường và điều khiển từ xa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Đo lường và điều khiển từ xa" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu một số hệ thống đo lường và điều khiển từ xa, tính toán lý thuyết hệ thống thu thập từ xa, một số phương pháp nâng cao độ chính xác truyền tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p actvn 21/03/2023 24 0

 • Giáo trình Hệ thống viễn thông: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống viễn thông: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hệ thống viễn thông" trình bày các nội dung: Tổng quan về hệ thống thông tin, tín hiệu và phổ, truyền tín hiệu và lọc, tín hiệu ngẫu nhiên và nhiễu, điều chế tuyến tính, điều chế hàm mũ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p actvn 21/03/2023 24 1

 • Giáo trình Hệ thống viễn thông: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống viễn thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Hệ thống viễn thông" trình bày các nội dung: Hệ thống điều chế tương tự, lấy mẫu tín hiệu và điều chế xung, truyền thông dải nền, điều chế xung mã, truyền thông dải thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p actvn 21/03/2023 23 0

 • Bài giảng Đo lường và điều khiển bằng máy tính - ThS. Huỳnh Minh Ngọc

  Bài giảng Đo lường và điều khiển bằng máy tính - ThS. Huỳnh Minh Ngọc

  Bài giảng gồm 10 chương với những nội dung chính sau: Khái niệm chung, cảm biến và chuyển đổi, giao tiếp qua rãnh cắm máy tính, lập trình cho máy tính điều khiển, card thu thập dữ liệu và điều khiển, giao tiếp qua cổng song song, giao tiếp qua cổng nối tiếp và giao tiếp qua cổng USB, lập trình giao tiếp nối tiếp, các bộ chuyển đổi dữ liệu A/D và D/A,...

   455 p actvn 28/11/2022 186 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số